Песните на Бялото Братство

Песен на Светлия път

Музика и текст: Петър Дънов Учителя

 

Песен за сряда

 

Песен на светлия път

Мога да постигна, що желая.

Във живота всичко се постига.

Ще нося Божиите блага във всички човешки сърца.

Там, дето се ражда радостта,

Там, дето царува Любовта.

 

Песента с движения

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.