Песните на Бялото Братство

Песен на Светлия път

Музика и текст: Петър Дънов Учителя

 

Песен за сряда

 

Песен на светлия път

Мога да постигна, що желая.

Във живота всичко се постига.

Ще нося Божиите блага във всички човешки сърца.

Там, дето се ражда радостта,

Там, дето царува Любовта.

 

Песента с движения

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X