Песните на Бялото Братство

Песен на Светлия път

Музика и текст: Петър Дънов Учителя

 

Песен за сряда

 

Песен на светлия път

Мога да постигна, що желая.

Във живота всичко се постига.

Ще нося Божиите блага във всички човешки сърца.

Там, дето се ражда радостта,

Там, дето царува Любовта.

 

Песента с движения

Братски групи