Песните на Бялото Братство

Бог е Любов

Музика и текст: Петър Дънов Учителя

Песен за събота

БОГ Е ЛЮБОВ

Бог е Любов,

Бог е Любов,

Бог е Любов, Любов, Любов.

Вечна, Безгранична,

пълна със живот,

живот на Благия Божи Дух,

Дух на Благостта,

Дух на Святостта,

Дух на пълен мир и радост за всяка душа,

за всяка душа.

Ний ще ходим в тоя път на светлината,

на светлината, (3)

в която царува Божията Любов,

Божията Любов. (3)

10–17.XII.1922

Първата част на песента е дадена на 10 декември 1922 година. (Общ окултен клас, II година, 11 лекция), а втората – „Ний ще ходим…” – на 17 декември 1922 година (в следващата лекция на същия клас). Това упражнение е картинно, образно. Започва се съвсем тихо. Силата на песента е в преживяването. Човешката душа възприема отгоре вечната симфония, която иде от цялата вселена като славословие на Безграничния. Това е изразено в първата част – „Бог е Любов…”. Тази симфония изпълва човешката душа, преобразява я и тогава тя радостна отправя своя зов нагоре. Това е изразено във втората част – „Ний ще ходим… “.

 

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи