Житен режим

Опитността на житното зърно

Житен режим

Щом имате градини и ниви, насаждайте ги първо с жито, а после с плодове и цветя. Някои обичат цветята и само с цветя се занимават; и това е добре, но не пренебрегвайте житото и плодните дървета. Цветята със своето благоухание привличат вашите ближни, с цветята можете само да се лекувате, не и да се нахраните. Ползвайте се от всичко, което природата ви е дала за укрепване на здравето, за увеличаване на красотата и силата. Бог иска да види човека здрав, силен, красив.

22 септември 1941г.

 

Във всяка работа човек трябва да пее и да славослови Бога. Ако земеделците – онези, които орат, онези, които жънат, онези, които вършеят житото, по цели дни се карат, говорят си лоши думи, отправят си лоши мисли и чувства, тогава това жито няма да се благослови. Ако воденичарят, който мели брашното, както и домакинята, която меси хляба, не хранят в себе си добри мисли и чувства към ближните си, този хляб няма да бъде благословен. След всичко това хората казват: „Да подобрим живота си!“. Те мислят, че доброто иде лесно само по себе си. Доброто може да дойде само при специални условия. Който не вярва в това, може да направи опит, за да се убеди в истинността на моите думи.

Вземете един декар земя и го обработвайте по новия начин: през всичкото време, докато орете, сеете и жънете, поддържайте в себе си най-хубави мисли и чувства и ще видите какво жито ще изкарате. През всичкото време пейте, радвайте се, без да се оплаквате. По-малко работете, но не се оплаквайте. Ако излизат на ръцете ви пришки и се оплаквате, след време тези пришки ще излязат и на стомаха ви. Пришките на ръцете ви показват човешката лакомия. Работете два часа и си починете. По време на почивката обиколете нивата, попейте си малко, помолете се на Бога да благослови труда ви. После поработете още два часа и пак се помолете. Четири часа физическа работа са ви достатъчни.

3 март 1929 г.

 

Сега на онези от вас, които са земеделци или градинари, ще им дам да направят следния малък окултен опит през тази година. Отделете си един декар място или четвърт декар, или 100 квадратни метра, насейте го с жито и докато то расте, ходете там често, обикаляйте мястото, четете си, молете се на Бога. После съберете от житото, което е расло под вашите молитви, направете хляб, нахранете някои хора и вижте каква разлика ще има между този хляб и другия, вижте какво влияние ще окаже той. Своите мисли и желания ние можем да влагаме навсякъде.

22 август 1922 г.

 

Жалко е, когато земеделците не използват добрите страни на своята работа. Те натрупват житото в хамбарите си и не го поглеждат, докато дойде време за продан – тогава влизат в хамбара, нагребват няколко крини от него и с една дъска го изравняват отгоре; после отново затварят хамбара и си излизат. Дяволът им казва: „Не хващайте житото с ръка!“. Земеделците хващат житото с ръка само когато ще се мели. Не е позволено на земеделците да изравняват житото в хамбарите си с дъска. Всеки земеделец трябва да пълни крините с ръце и да не ги изравнява отгоре, но да им дава пирамидообразна форма. Постъпва ли така, той ще има десет пъти по-голямо благословение, отколкото в случаите, когато изравнява отгоре крината с дъска. Махне ли се върхът от крината, образува се едно течение, което действа вредно върху човека. Според окултните закони, когато се продава жито с крина, тя трябва да се пълни с връх. Затова е добре земеделецът да пипа с ръце житото, да му се радва, за да може да се облагороди.

25 януари 1925 г.

 

Как се изявява законът на жертвата между растенията? В стремежа им да се повдигнат нагоре. Благодарение на този стремеж семето, специално житното зърно, е готово да се пожертва, да бъде посадено в земята, за да изникне един ден на повърхността и да започне своето развитие. Обаче нито стремежът е достатъчен, нито почвата – има още три елемента, необходими за развитието. Те са: топлина, светлина и влага. Същите елементи са необходими и за развитието на човека. Влагата представлява животът, топлината – любовта, а светлината – истината. Ако искате да знаете какво представлява любовта, изговаряйте тази дума по няколко пъти на ден в определено време и в продължение на един месец, да видите какви сили се крият в нея и как действа тя върху човека.

29 април 1917 г.

 

Каквото и да правиш – да ставаш, да лягаш, да ядеш, да работиш, трябва да съзнаваш, че с това изпълняваш волята на твоя Създател и живееш за Него. Ако ядеш сладко, пожелай на всички хора да ядат като тебе. Каквото благо имаш, пожелай го за всички хора. Нека всички да живеят в изобилие, да бъдат доволни от живота. Определено е какъв дял от благата се пада на всеки. В който момент ядеш и не си доволен от яденето, ти внасяш дисонанс в своя живот. Казваш: „Само сух хляб ли ще ям?“. Всъщност той не е сух. Кой хляб наричате топъл? Според мене топъл е естественият хляб. Значи прясното жито е топъл хляб. Ще вземеш 100 грама жито и ще го разделиш на три части: ще приемаш сутрин 30 грама, на обяд 30 грама и вечер 40 грама. След всяко ядене ще пиеш по една-две чаши гореща вода. Житото съдържа енергия каквато печеният хляб няма, затова аз наричам житото „Божествена погача”. В Господнята молитва е казано: „Хляба наш насъщни дай го нам днес”. Това е живият хляб, слязъл от небето.

9 ноември 1932 г.

 

Вие не сте правили опит да се храните един месец с варено жито и да наблюдавате каква промяна ще стане във вас. Ако бихте направили този опит, да се храните 10–20 дена само с жито, и то по времето, когато зрее, но все още не е узряло, и да наблюдавате какво е вашето разположение всеки ден, какви мисли идват в ума ви, щяхте да имате една ценна опитност. Пък сега, когато се храните с узряло жито, минават ви разни мисли и вие не знаете какво отношение имат те към вас. Вие не знаете какво отношение има една добра мисъл към вас. Вие не знаете какво отношение има едно желание към вас. Една добра постъпка какво отношение има към вас не знаете. Всички искате да бъдете щастливи, без да измените живота си. За да постигнете това, трябва да измените своята мисъл, трябва да измените своето сърце и своите постъпки.

23 януари 1942 г.

 

Една сестра се оплакваше, че очите й се зачервяват. Питаше ме какво да прави, за да се махне тази червенина. Посъветвах я да се подложи на житен режим: всеки ден да яде само по сто грама сурово жито. Тя изпълни режима. Десет дена яде сурово жито и червенината на очите й се махна. Същевременно тя започна да мисли и да разсъждава по-добре.

26 октомври 1932 г.

 

Животът е извор, който изтича от едно определено място. Ние трябва да се храним, за да стане правилна обмяна между Божествения Дух и нашия живот, който е в застой. Добре е да ядете от време на време само сурово жито.

Ще ви дам следния опит: онези от вас, които имат слаб стомах или слаби гърди, нека се подложат на житен режим за един, два или три месеца най-много. През това време не трябва да употребяват никаква друга храна, нито дори хляб, а само да дъвчат сурово жито, добре изчистено и измито, без никакъв прах. Този режим ще бъде като средство за лекуване. Ще наблюдавате през това време какви резултати ще произведе житото у вас. Този опит нека да приложат само тези, които са нервни, неразположени и които искат да се лекуват. Вие ще се уплашите, ако ви се каже да се храните само със сурово жито месец, два или три, а може дори и до шест месеца. Ако ви се вижда много време един месец, направете този опит за една седмица само, като употребявате всеки ден по сто грама жито. Ще накиснете от вечерта сто грама чисто жито в една чаша вода и на другия ден ще го дъвчете, като го разпределите за три приема: сутрин, на обед и вечер. Ако ви се пие вода през деня, може да пиете колкото искате. Ако можехте да се поставили на този режим от по-рано, щяхте да имате по-здрави зъби, а нервната ви система щеше да бъде по-добре урегулирана. Онези от вас, които имат здрави зъби, нека да направят опита със сурово жито, а тия, зъбите на които не са здрави, могат малко да сварят житото. Но нека поне двама-трима ученици направят опита тъй, както ви казах, да видя какви резултати ще имат. Ще дъвчете житото добре и ако почувствате нещо дисхармонично в себе си, ще спрете опита.

Този опит давам само на неколцина от вас, а на останалите ще дам друг опит, пак с жито. Всеки от вас ще вземе по половин килограм жито, ще го изчисти добре и цяла седмица ще го прекарва един път на ден от едната си ръка в другата, до пет минути, като го разглежда внимателно. Щом мине седмицата, ще сварите това жито и ще го изядете. Може да го сварите на един път, а може и на два или на три пъти, но ще го ядете бавно, като че разговаряте с него. После ще ми разкажете какви резултати сте добили от този опит. За да имате резултат, ще направите опита точно тъй, както ви казах. Които правят първия опит, ще дъвчат житото дълго време. Тия, които имат слаби зъби, ще го сварят малко без сол, без захар и така ще го дъвчат.

Онези от вас, които гледат на този опит като на игра, да не се заемат с него. Ще гледате на опита сериозно и ще правите своите научни наблюдения. И при двата опита няма да ядете нищо друго, докато не изядете всичкото жито. Аз ви давам тия опити с житото, защото в него се крият най-мощните, най-благородните сили на живота. От това упражнение някое малко добро ще научите или ще придобиете някоя малка мисъл. Като разглеждате житото и се занимавате с него, вие все нещо ще възприемете от него в ума си и в сърцето си, тъй както всеки човек, който попада между пушачи, се опушва.

25 януари 1925 г.

 

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.