Актуална информация Молитвени наряди Последни новини

Празнични духовни наряди 19, 20, 21 август 2018 г.

Празнични духовни наряди 19, 20, 21 август 2018 г.

19 АВГУСТ – Сутрешен наряд

1. „Химни на Слънцето;  текст и ноти

2. Добрата молитва

3. Псалом 91 – песен

4. Прочит от Евангелията

  • Матей 5:43-48
  • Марк 16:5-20
  • Лука 1:46-58
  • Йоан 20:19-23

5. Беседата „Делата Божий“ (от „Книгата на великия Живот“ – беседи, четени на Седемте рилски езера, 1932 г.)

6. Молитва на Духа

7. Песента „В зорите на живота

8. Псалом 117

9. Песента „Благословен Господ“

10. Формула  – Всеблаги Отче на всичката пълнота, в името на Твоята Любов, озари ме с благия си Дух и изпълни сърцето ми с Твоя Мир

11. Формулата на Братството

 

19 АВГУСТ – Вечерен наряд

1. Песента „Бог е Любов

2. Малката молитва

3. Песента „Духът Божий

4. Хвала на троичния Господ, Царят на всички векове

5. Песента „Благословен Господ, Бог наш

6. Формулата „Съвършенството на Любовта ще бъде смисълът на моя живот. Съвършената Любов изпъжда всеки страх и внася мир и веселие в Духа.“

7. Господнята молитва

8. Песента „Поздрав на Учителя

9. Формулата на Пентаграма

10. Формулата на Братството

 

20 АВГУСТ – Сутрешен наряд

1. Песента „Духът Божий

2. Молитва за плодовете на Духа

3. Първо послание на ап. Павел към Коринтяните , 13 гл.

4. Беседата Открити (от „Книгата на великия Живот“ – беседи, четени на Седемте рилски езера, 1932 г.)

5. Песента „Благославяй, душе моя, Господа

6. Псалом 23

7. Песента „Любовта е извор

8. Формула „Любовта разкрива Бога в нас

9. Господнята молитва

10. Формулата „Бог царува на Небето, Бог царува в живота. Да бъде Името Му благословено

 

20 АВГУСТ – Вечерен наряд

1. Формула за 2018 г. – Аз ще живея по любов, тъй както е писал Господ Иисус Христос. Животът ще се оправи с любов, каквото е писал Господ, ще живея по Неговия закон – да се поправи животът, тъй както Господ е казал. 

2. Песента „В начало бе Словото

3. Молитва на Духа Свят

4. Песента „Махар Бену Аба

5. Молитва на ученика „Пътят на Истината избрах…“

6. „Псалом 91 – песен

7. Формула „Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини“

8. Песента „Вечер сутрин

9. Формула „Да осветяваме Името Божие, да търсим Царството Божие и Правдата негова. И да изпълним Волята Божия“ (3 пъти)

 

21 АВГУСТ – Сутрешен наряд

1. Песента „В начало бе Словото

2. Добрата молитва

3. Песента „Духът Божий

4. Беседата „На живите“ („Книгата на великия Живот“ – беседи, четени на Седемте рилски езера, 1932 г.)

5. Песента „Бершид ба

6. Формулата „Господи! Да дойде Твоето Царство на Земята, както е горе на Небето, и всички народи, които Ти си призовал, да заемат своето място в Царството Ти и да Ти служат с радост и веселие!“

7. Господнята молитва

8. Формулата на Братството

 

21 АВГУСТ – Вечерен наряд

1. Формула за 2018 г. – Аз ще живея по любов, тъй както е писал Господ Иисус Христос. Животът ще се оправи с любов, каквото е писал Господ, ще живея по Неговия закон – да се поправи животът, тъй както Господ е казал. 

2. Песента „Благославяй

3. Молитва на благодарността

4. „Псалом 91″ – песен

5. Господнята молитва

6. Формулата на Братството

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

X