Музиката в учението на Учителя

Музиката на Учителя като метод за самовъзпитание и усъвършенстване

“Музиката на Учителя като метод за самовъзпитание и усъвършенстване”
лекция на Петю Цанов
1 ноември 2013 г., Братски център – София, кв. Изгрев, ул. “Ген. Щерю Атанасов” 2

Братски групи