Основи на братския живот Последни новини

Три основни нива на разбиране, Учителят Петър Дънов

 Три основни нива на разбиране, Учителят Петър Дънов

Как ученикът на Божествената школа разрешава въпросът за отношението между кесаревото и Божието? На първо място той има примера на Учителя – в първа глава вече обсъдихме тази тема. Ученикът разбира добре трите степени на посвещението: оглашен–вярващ–ученик, както ги дава Учителя и както са известни и от други духовни традиции. Познавайки тези степени, защото е преминал през тях, той осъзнава, че те съответстват на трите антропологични начала: тялодушадух. Оглашеният живее повече в своя телесен, плътски живот, вярващият в голяма степен е преодолял плътския живот и живее все повече в душевния живот, ученикът разумно използва земните блага и живее според диктуванията на своя дух. Истинският окултен ученик е достатъчно образован, за да разбира различните измерения на една Божествена идея и не намира конфликти между кесаревото и Божието, по-точно той знае в какво отношение между двете съществува конфликт, и в какво – не съществува. Той намира и използва подходящите форми, чрез които Божествените идеи могат да се въплътят на Земята. А на Земята действа кесаревият закон. Който не може да разбере изискванията на земния живот в това отношение, не може да бъде пълноценен окултен ученик (Ако за земни работа ви говорих, и не вярвате, – как ще повярвате, ако бих ви говорил за небесни?, Йоан 5:12). Окултният ученик използва кесаревото внимателно, разумно, с разбиране.

*

Божественото учение никога и никъде не е било регистрирано, нито е възможно някой да го регистрира. Регистрирано е обществото от хора, следващи това учение, за да могат те и дейността им да бъде легитимна пред държавните институции, за да може то да притежава имоти, които да не зависят от волята на частни лица. Материалната база във физическия свят е важна за множество различни дейности от един пълноценен колективен духовен живот. Отъждествяването на учението на Учителя с регистрацията на Общество Бяло Братство показва неразбиране нито на едното, нито на другото. Божественото учение не може да бъде регистрирано от никого, защото то не е книга, не е организация, не е теория, не е факт. То е живо общение с Духа в съзнанието и душата на човека.

 

Мирослав Бачев

Из гл 3 ЗАКОНИ, УЧРЕДЯВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ

ЖИВОТО ЕДИНСТВО НА БРАТСТВОТО – ИДЕЯ, ИСТОРИЯ, СЪВРЕМИЕ

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.