Последни новини

ІІ практическа срещата на КП – Варна 2024

ІІ практическа срещата на КП – Варна 2024

 

Цел на срещата – взаимообмен на мисли, чувства и опит между членовете на новосформираната КП.

Тема на срещата – Комплексно обсъждане на паневритмичните упражнения от 6-о до 10-о.

 

Петък – 28.06. 

16:00 – Настаняване.

17:00-19:00 – Игра на различните варианти на 6-о, 7-о и 8-о

 

Събота – 29.06.

5:25 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

8:00-9:00 – Закуска;

9:00-10:30 – История на Паневритмията:

 • Начин на изпълнение на упражненията от 6-о до 10-о – Христо Маджаров;
 • Хронология на проблематиката с 6-о, 7-о и 8-о упражнение – Георги Христов;
 • Обсъждане;

10:30-11:00 – Пауза кафе/чай;

11:00-13:00 – Музиката в Паневритмията – модератор – Тонка Петрова;

 • Музиката на 6-о, 7-о и 8-о упражнение – Тонка Петрова;
 • Предложение за привеждане на нотния текст на 6-о, 7-о и 8-о упражнения на Паневритмията в съответствие с принципите дадени от Учителя – Диан Семов;

Обсъждане;

13:00 – Обяд;

15:00-16:30 – Движенията в Паневритмията – модератор Ани Кисимова:

 • Първите десет упражнения – Хореография, математика и изображение – Ани Кисимова;
 • Анализ на изходното положение на ръцете на упражненията от 1-о до10-о, свързан с вътрешния смисъл на всяко, даден от Учителя – Веселинка Миланова;
 • Преходи между упражненията и синхронизация на ръцете с музиката – Румен Бакалов;
 • Обсъждане;

16:30-17:00 – Пауза кафе/чай;

17:00-18:30 – Изиграване на 6-о до 10-о упр-е според основните източници на Паневритмия – с Румен Бакалов.

18:30-19:30 – Разучаване на Тракийска ръченица в помощ на играта на Паневритмия – с Румен Бакалов;

 

Неделя – 30.06.

5:25 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

8:00-9:00 – Закуска;

9:00-10:30 – Изиграване на първите десет упражнения според основните източници на Паневритмия – с Румен Бакалов.

10:30-11:00 – Пауза кафе/чай;

11:00-12:30 – Принципите на Паневритмия – модератор – Станю Василев;

 • Принципите в 6-о, 7-о и 8-о упражнения – Станю Василев;
 • Седемпринципен пробен камък за правилни движения в Паневритмията – Георги Христов;
 • Мястото на мъжкия и женски принцип в Паневритмията – Ивелина Златарева
 • Пространства и измерения в текста на Паневритмията в упражненията от 6-о до 10-о – Милена Семова
 • Обсъждане;

12:30-13:00 – Завършителни слова на участниците;

13:00 – Обяд.

 

Препоръчително е всеки да си носи някои от трите учебника:

 1. Фототипна Паневритмия (до 1944 г.)
 2. Паневритмия (1957)
 3. Паневритмия (1984)

 

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:-

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPal