Материали за Паневритмията

Книга „Библиотека Паневритмия – История и приемственост“

Първа част от поредицата, която съдържа спомени, факти, мнения и интервюта. В книгата можете да откриете важна информация за историята на Паневритмията, както и за нейната приемственост от първите ученици на Учителя до ден днешен.

Издателство Бяло Братство, София

ISDN 978-954-744-298-6

Книгата в електронната книжарница на Издателство Бяло Братство

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД

СЪЗДАВАНЕТО НА ПАНЕВРИТМИЯТА, Методи Константинов,
Боян Боев, Мария Тодорова, Борис Николов

ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА. ИЗ СПОМЕНИТЕ НА МАРИЯ ЗЛАТЕВА

КОГАТО СЛЪНЦЕТО СЪБУЖДА ДЕНЯ, Милка Периклиева

СПОМЕНИ ОТ ИЗГРЕВА НА ПАНЕВРИТМИЯТА, Теофана Савова.

СЪЗДАВАНЕТО НА ПАНЕВРИТМИЯТА И НЕЙНАТА ТРАДИЦИЯ,
Георги Петков

ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЖАН-ЛУИ ГОБО

ПАНЕВРИТМИЯТА – ТРАДИЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ,
Йоана Стратева

ПАНЕВРИТМИЯТА – ПРОБЛЕМИ, КОИТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ, Георги
Стойчев

ПАНЕВРИТМИЯТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА,
Интервю на Светла Нейкова с Андрей Грива

ВЪПРОСИ КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ ПРОМЕНИ В
ПАНЕВРИТМИЯТА, Петю Цанов

ПАНЕВРИТМИЯТА В ЧУЖБИНА, Светла Балтова
СПОДЕЛЕНИ ФАКТИ И СПОМЕНИ, СВЪРЗАНИ С ИСТОРИЯТА НА ПАНЕВРИТМИЯТА В САЩ, Антоанета Крушевска

ЗА МУЗИКАТА И ИСТОРИЯТА НА ПАНЕВРИТМИЯТА – ПОВЕЧЕ
ОБЕКТИВНОСТ, Людмила Червенкова

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ЗНАЧИМОСТТА НА СЪХРАНЕНАТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО УЧИТЕЛ-
УЧЕНИК, Людмила Червенкова

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.