Архиви

Известие относно учредяването на ПРОСВЕТНИЯ СЪВЕТ на 25 май от 10 ч.  в рамките на събора на Мадара

И З В Е С Т И Е

относно

УЧРЕДЯВАНЕТО на ПРОСВЕТНИЯ СЪВЕТ

на 25 май от 10 ч.  в рамките на събора на Мадара

 

Скъпи братя и сестри,

след общи разговори с членове на комисиите и подробно обсъждане между координаторите по организацията се оформи мнение, че най-подходящо време и място за официалното учредяване на Просветния съвет, са Празникът на писмеността и съборът в Мадара.

Просветният съвет включва следните комисии: педагогическата, издателската, по Паневритмия, за изследване на архивите и медийната. А по подразбиране, музикантите също имат заслужено място в Съвета. Важно за бъдещата ефективна и пълноценна работа е и представителството на регионален принцип – всеки град да излъчи хора, които да участват в общите дейности по различните направления.

В тази връзка временните координатори организират обща Zoom среща на 19 май (неделя) от 19 ч., на която да се определи рамката на провеждането на чредителното събрание, както и да се обсъди готовността на всяка от комисиите да представи своите виждания за целите, дейностите и начина си на работа.

Припомняме, че философията на Съветите е те да са отворени за достъп на всеки по принципа на самоопределянето. Затова е важно преди събора на Мадара да има изготвена основа, върху която с Божията благословия да започне градежът на общата работа.

 

„Бог е Любов, Божията Любов съживява.

Бог е Мъдрост, Божията Мъдрост освещава.

Бог е Истина, Божията Истина освобождава.“

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.