Последни новини

Обява за сътрудничество от издателство „Бяло Братство“

Уважаеми приятели,

Издателство „Бяло Братство“ желае да подпомага братя и сестри, които подготвят издаване на книги.

Можем да съдействаме с редакция или корекция, вземане на ISBN, търсене на финансови средства за отпечатване, както и с разпространение на готовата книга. Книгите ще се издават от името на издателството.

Имаме желание да работим и с новосформиращи се екипи, и с такива, които вече имат опит. Можем да помагаме за разпространение на вече готови книги, независимо дали са за продажба, или се разпространяват безплатно.

Издателството се надява проектите да отговарят на тематичната ни насоченост. От своя страна бихме се радвали на съдействие по всички звена на издателската дейност.

Надяваме се на плодотворно сътрудничество в разпространението на Словото, за да изпълним мисията, завещана ни от нашия Учител!

За контакти : [email protected]

Тел: Христо Вътев – 0888034134

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

X