Цвят за деня и Библейски стих

Вечният Дух – Зелените лъчи

Планета – Луна

Ден – понеделник

Тон – фа

Чрезмерните желания в този свят образуват зелената краска. Отричане от себе си значи от това, което на нас не е потребно – ние не трябва да желаем това, което не ни трябва.

Стихове от Библията
Почивка Елате при Мене всички, които се трудите 
           и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.
     А още и плътта ми ще почива в надежда.
     Под сянката на Всемогъщия няма да се боиш от 
           нощен страх, от стрелата, която лети денем. 
           Господ е покров твой отдясно на теб.
           Господ ще те пази от всяко зло.
     Превръща бурята в тишина
           и умълчават се вълните.
     Планините ще донесат Мир на хората.
     Сенчестите дървета го покриват.
     Там умореният ще си почине.
     И ще намерите спокойствие на душите си. 
Мир   Мълчи, умири се!
           Моят Мир ви давам.
     Мир да бъде в стените ти.
     Сърцето ти да пази заповедите Ми, защото дълги 
           дни и години на живот, и Мир ще ти придадат те.
     Тая е почивката, с която да успокоите отрудения.
     Мирно ще легна и ще спя, защото само Ти,
           Господи, правиш ме да живея в безопасност.
     И тъй, братя, радвайте се, усъвършенствайте се,
           утешавайте се, бъдете единомислени, Мир имайте.
           И тая е отрадата.
           На зелени пасища ме упокоява, възвръща душата ми.
           Аз Съм възкресението и Животът.
           Възкресение от мъртвите.
           Сее се в тление, възкръсва в нетление.
           И духът да се върне при Бога, Който го е дал.
           Вовеки веков. Амин.

Зелените Лъчи

ЗАПОВЕДТА НА УЧИТЕЛЯ 
ОБИЧАЙ СЪВЪРШЕНИЯ ПЪТ НА ИСТИНАТА И ЖИВОТА. 
ПОСТАВИ ДОБРОТО ЗА ОСНОВА НА ДОМА СИ, 
ПРАВДАТА ЗА МЕРИЛО, ЛЮБОВТА ЗА УКРАШЕНИЕ,
МЪДРОСТТА - ЗА ОГРАДА И ИСТИНАТА - ЗА СВЕТИЛО. 
САМО ТОГАВА ЩЕ МЕ ПОЗНАЕШ И АЗ ЩЕ ТИ СЕ ИЗЯВЯ.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.