Методи за работа

Формули и методи от Учителя за връзка с Христос

Формули и методи от Учителя за връзка с Христос

И тъй, турете си за задача първо за две минути, после за пет минути да изпъдите чуждите мисли из себе си и след като останете сам, почнете в туй дълбоко съзерцание да размишлявате върху този велик проблем: защо сте на земята, защо сте неразположени, защо нямате благородни мисли и сърце, защо нямате воля да разрешите известен въпрос, и Христос ще ви отговори.

НЕОБХОДИМОСТТА ДА ПОЗНАВАМЕ БОГА, 21 септември 1914 г. в София.
Сега и аз ви казвам: Понеже тази година има осморка, отворените очи, затова всеки ден в осем часа сутринта и вечер, в осем часа, двете осморки на деня, казвайте следната Формула: Аз ще живея по любов, тъй както е писал Господ Иисус Христос. Животът ще се оправи с любов, каквото е писал Господ, ще живея по Неговия закон – да се поправи животът, тъй както Господ е казал. Повтаряйте тази формула през цялата година, вечер и сутрин в осем часа. Където и да ходите, каквато и работа да имате, като дойде осем часа, кажете си формулата, без да се страхувате.
И ПАК СЕ НАВЕДЕ НА ЗЕМЯТА,  9 януари, 1938 г.
ФОРМУЛИ от Учителя за връзка с Христос

***

Христос е човекът на изобилната сила.

Христос е човекът на изобилната вяра.

Христос е човекът на изобилната любов.

***

Това е живот вечен, да познаем Тебе, Единаго истиннаго Бога и Христос, Когото си проводил.

***

И това е живот вечен – да позная Тебе, Единаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото Си изпратил.
И това е живот вечен – да позная Любовта, Мъдростта и Истината.
И това е живот вечен – да позная, че Бог е Дух, Който царува навсякъде.

***

Аз ще живея по любов, тъй както е писал Господ Иисус Христос. Животът ще се оправи с любов, каквото е писал Господ, ще живея по Неговия закон – да се поправи животът, тъй както Господ е казал. (виж повече)

***

Няма любов като Божията Любов,
само Божията Любов е Любов.
Няма мъдрост като Божията Мъдрост, само Божията Мъдрост е Мъдрост.
Няма истина като Божията Истина,
само Божията Истина е Истина.
Няма правда като Божията Правда,
само Божията Правда е Правда.
Няма добродетел като Божията Добродетел,
само Божията Добродетел е Добродетел. Няма слава като Христовата Слава,
само Христовата Слава е Слава Божия. Няма сила като Силата на Духа,
само Силата на Духа е Сила Божия.

 

 

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

X