РАЗХОДИ

БРАТСКИ ЦЕНТЪР РАЗХОДИ

РАЗХОДИ

ОБЕКТ: Жилищна сграда с галерия, магазин и подземен гараж в УПИ III-346, кв. 20, м-ст „Изток-Юг“ по плана на гр.София, имот с идентификатор 68134.800.5356 –...

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Благодарим!

 



 

Братски групи

X