РАЗХОДИ

БРАТСКИ ЦЕНТЪР РАЗХОДИ

РАЗХОДИ

ОБЕКТ: Жилищна сграда с галерия, магазин и подземен гараж в УПИ III-346, кв. 20, м-ст „Изток-Юг“ по плана на гр.София, имот с идентификатор 68134.800.5356 –...

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.