Актуална информация Последни новини

Беседи за ЛДШ Рила 2019

РАБОТНА ГРУПА
Беседи от книгата “МУСАЛА олтар на Бога”
19.07.2019 – “Пред прага на храма” и “Прости и Сложни движения”
20.07.2019 – “Живите сили в природата”
21.07.2019 – “Възможности”
22.07.2019 – “Развитие на съзнанието”
23.07.2019 – “И Петър го взе настрана”
24.07.2019 – “Новата азбука”
25.07.2019 – “Хубави чувства”
26.07.2019 – “За Слва Божия”
27.07.2019 – “Единство и общност”
28.07.2019 – “Господар и слуга”
29.07.2019 – “Пред новата епоха”
30.07.2019 – “Божествения и човешкия свят”
31.07.2019 – “Закон за частите и цялото”
ЛДШ
Беседи от книгите “Царския път на душата” и “В храма на Седемте Рилски езера”
01.08.2019 – “Радвайте се”, 6.08.1935
02.08.2019 – “Царският път на душата”, 7.08.1935
03.08.2019 – “Млад, възрастен и стар”, 9.08.1935
04.08.2019 – “Две естества”, 11.08.1935
05.08.2019 – “Божественият ръб”, 12.08.1935
06.08.2019 – “Новораждане”, 14.08.1935
07.08.2019 – “Несъвместими неща”, 16.08.1935
08.08.2019 – “Пробни страдания”, 18.08.1935
09.08.2019 – “Ценност на нещата”, 21.08.1935
10.08.2019 – “Проява на Любовта”, 23.08.1935
11.08.2019 – “Сочни храни”, 25.08.1935
12.08.2019 – “На планината”, 16.08.1929
13.08.2019 – “Абсолютната чистота”, 21.08.1929
14.08.2019 – “Интуиция”, 23.07.1930
15.08.2019 – “Скришната стаичка”, 30.07.1930
16.08.2019 – “На езерата”, 1.08.1930
17.08.2019 – “Задължително право”, 6.08.1930
18.08.2019 – “Първия ден”, 8.08.1930
19.08.2019 – “Наближило е Царството Божие”, 10.08.1930
20.08.2019 – “Начало и край”, 13.08. 1930
21.08.2019 – “Поучения и наставления на планината”, 15.08.1930
22.08.2019 – “Благословена между жениете”, 17.08.1930
23.08.2019 – “Виждане и съзнаване”, 19.08.1930
РАБОТА ГРУПА
24.08.2019 – “Носител на Божиите мисли”, 19.08.1930
25.08.2019 – “Познава гласа Му”, 20.08.1930
26.08.2019 – “Божествена връзка”, 21.08.1930

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.