Актуална информация Лятна Духовна школа Рила Постоянна програма на ЛДШ

Беседи ЛДШ Рила – 2023г.

Божественият и човешкият свят

1.авг Божествен и човешки свят, СБ , РБ – 5:00ч. – Мусала, 23.7.1940г. (Вторик)
2.авг Правила на Любовта, СБ , РБ – 16:00ч. – Мусала, 23.7.1940г. (Вторик)
3.авг Частите и цялото / Закон за частите и Цялото, ООК , СБ , РБ – 5:00ч. – Мусала, 24.7.1940г. (Сряда)
4.авг Вечно обновяване, СБ , РБ , УС – 5:00ч. – София, 28.7.1940г. (Неделя)
5.авг На сватба, СБ , РБ – 10:00ч. – София, 28.7.1940г. (Неделя)
6.авг Реалност на живота, СБ , РБ , УС – 5:00ч. – София, 4.8.1940г. (Неделя)
7.авг Стотникът, СБ , РБ – 10:00ч. – София, 4.8.1940г. (Неделя)
8.авг Неоцененото богатство, СБ , РБ , УС – 5:00ч. – София, 25.8.1940г. (Неделя)
9.авг Вслушване, СБ , РБ – 5:00ч. – София, 29.8.1940г. (Четвъртък)
10.авг Учение и служение, СБ , РБ – 5:00ч. – София, 28.8.1940г. (Сряда)
11.авг Вяра и вярване, СБ , РБ , УС – 5:00ч. – София, 11.8.1940г. (Неделя)
12.авг Да имате любов, СБ , РБ – 10:00ч. – София, 11.8.1940г. (Неделя)
13.авг Прилежание, СБ , РБ – 5:00ч. – София, 30.8.1940г. (Петък)
14.авг Божествена радост, СБ , РБ – 5:00ч. – 7-те езера, 14.8.1940г. (Сряда)
15.авг Магическата сила на Любовта, СБ , РБ – 5:00ч. – 7-те езера, 15.8.1940г. (Четвъртък)
16.авг Господаруване и слугуване, СБ , РБ – 5:00ч. – 7-те езера, 16.8.1940г. (Петък)
17.авг Сянка и реалност, СБ , РБ – 5:00ч. – 7-те езера, 17.8.1940г. (Събота)
18.авг Изучаване и приемане, СБ , РБ , УС – 5:00ч. – 7-те езера, 18.8.1940г. (Неделя)
19.авг Проветряване, СБ , РБ – 5:00ч. – 7-те езера, 19.8.1940г. (Понеделник)
20.авг Единство на Любовта, СБ , РБ – 9:00ч. – 7-те езера, 19.8.1940г. (Понеделник)
21.авг Двете царства, СБ , РБ – 10:00ч. – София, 25.8.1940г. (Неделя)
Беседи от същото томче, за самостоятелна работа
Десетте девици, СБ , РБ , УС – 5:00ч. – София, 1.9.1940г. (Неделя)
Добрата покана, СБ , РБ – 10:00ч. – София, 1.9.1940г. (Неделя)
Закон за дишането, СБ , РБ – 5:00ч. – София, 4.9.1940г. (Сряда)
Израил и българин, СБ , РБ – 10:00ч. – София, 8.9.1940г. (Неделя)
Функции на вярата, СБ , РБ , УС – 5:00ч. – София, 8.9.1940г. (Неделя)
Любов в трите свята, СБ , РБ , УС – 5:00ч. – София, 15.9.1940г. (Неделя)
Разбрани и неразбрани езици, СБ , РБ – 10:00ч. – София, 15.9.1940г. (Неделя)
В Божественото училище, СБ , РБ – 10:00ч. – София, 22.9.1940г. (Неделя)
Връзка между Бога и човека, СБ , РБ , УС – 5:00ч. – София, 22.9.1940г. (Неделя)

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.