Последни новини

Tрадиционeн ежегоден събор по случай ПЕТРОВДЕН на 13 и 14 юли в БРАТСКАТА ГРАДИНА гр.Айтос

Tрадиционeн ежегоден събор  по случай ПЕТРОВДЕН на 13 и 14 юли в БРАТСКАТА ГРАДИНА гр.Айтос

Програмата включва:

Изгрев, наряд, гимнастика и Паневритмия

Посещение на молитвената стая на групи от братя и сестри – от 10.00 часа

Братски обяд

Лекции:

12-те скъпоценни камъни – основание на новия Ерусалим

За духовните аспекти на земеделието

От архивите на Братството – ранния житейски и духовен път на Учителя

Организиране на Школата от Учителя през 1922 година

Перма културите

Братски поздрав

Среща с братята и сестрите от международния хор „Виделина“

Благодаря!

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X