БЛОГ

За съгласуване на заданието за реставрация на къщата на Завета 5.Ноември, 2023

За съгласуване на заданието за реставрация на къщата на Завета (Точки по които трябва да се вземат решения)

5.Ноември, 2023

ПОМЕЩЕНИЯ. ЩЕРНА. СТЪЛБИ.

1.Да се запази вътрешното разпределение в къщата на стаите и техните граници. Била е изказвана идея двете западни стаи да се обединят, за да се създаде по-голямо помещение за обща работа. Това не е целесъобразно, ако се закупи южното място, където ще се изградят големи помещения; това ще наруши оригиналното изграждане на къщата, за която междинната стена между двете стаи се е явявал външна стена за къщата, преди преграждането на чардака, свързана на сглобка с талпи.

А-да се запази вътрешното разпределение и граници на стаите;

Б-двете западни стаи да се обединят, като се премахне разделящата стена.

2.Стаята на Учителя е молитвена стая. Предназначението на останалите стаи да не се уточнява на етапа на това задание. Да бъдат многофункционални стаи с маси, столове и дивани. Възможните предназначения са работни семинари, библиотека, изложбена експозиция и др.

А.Да не се уточнява точното предназначение на този етап, защото то е смесено;

Б.Друго

3.Мазата да се запази като избено помещение или да се изгради като помещение за ползване от група – за презентации, прожекции, постоянна експозиция или друга дейност, която не изисква дневна светлина;

А.Мазата да се запази като избено помещение, което се ползва за склад

Б.Мазата да се преустрои в зала

4.Да се запази и възстанови функционално щерната (резервоар), изградена по поръка на Учителя откъм южния вход на къщата. По Протокол се препоръчва запазването й.

А-да се запази

Б-Друго….

5.Да се запази северното стълбище според както е закупена къщата през 2004 г. Стълбището е бетонова конструкция над оригиналните няколко реда с камъни. Оригиналното стълбище от този тип е дървено. Нямаме данни по времето на Учителя дали стълбището е било дървено или вече е било с бетон.

А.Да се запази съществуващата бетонна конструкция

Б.Да се изгради дървено стълбище над оригиналната каменна основа.

6.Да се запази южното стълбище според както е закупена къщата през 2004 г. Това стълбище е изградено вероятно от братята заедно с щерната, защото е със същите материали – малки стоманобетонни плочки.

А.Да се запази съществуващото южно стълбище;

Б.Да се изгради дървено стълбище.

БИТОВИ УСЛОВИЯ. КАМИНИ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДА.

7.Да се възстанови ли печката-камина в стаята на Учителя, в югозападния западния ъгъл. Не е ясно дали тази малка камина-тип джамал все още е била запазена по времето на Учителя, но тя фигурира в скиците на Националния институт за паметници на културата, правени през 70-те.

А-Да се възстанови камината

Б-Да не се предвижда възстановяване на камината

8.Да се запази ли печката на дърва в северозападната стая? Тази печка е обслужвала кухнята, която последното обитаващо семейство е имало в тази стая. Самата стая е обособена на по-късен етап и няма оригинален комин за тази печка, а една тръба.

А-Да се запази печка на дърва в северозападната стая;

Б-Да не се запазва печката и съответно по-късно въведения комин.

9.Откритата камина в североизточната стая да се запази като архитектурен елемент и да се възстанови функционално. Сега е  неприложимо отопление с дърва в този тип камини.

А.Да се възстанови само като съществуващ елемент

Б.Да се възстанови с цел да се използва

10.В къщата да има ток. По време на Учителя, Арбанаси не е електрифицирано. В заварено положение къщата е с ток; наличието на електрическо осветление помага за извършване на дейности, когато навън е тъмно и няма алтернатива на тока, свещите са неприложими днешно време.

А-да се запази електрификацията на къщата

Б-да няма ток, както през 1912 година.

11.Да се предвижда ли възможност за отопление в къщата, различно от отопление на ток?

А-Отоплението да бъде само с електрически уреди;

Б-Откритата камина в североизточната стая и джамала в стаята на Учителя да бъдат функциониращи; също и печката на дърва в северозападната стая, ако има такава печка.

В-Друго…

12.В къщата да има течаща вода. В къщата никога не е имало течаща вода; конструкцията на тези стари къщи не благоприятства изграждането на водопровод и отвеждащ канал; в къщата не се предвиждат санитарни помещения, които да изискват течаща вода. На двора, както и съседните сгради – салона и сградите в южното място, ако се закупи, всички са водоснабдени.

А-да се запази състоянието на къщата, при което няма водопровод вътре в нея;

Б-да се прокара течаща вода в къщата.

КОНСТРУКЦИЯ. МАЗИЛКИ. ДОГРАМА

13.Да се запази съществуващата конструкция – сглобка на венец на талпите. Това е старинна техника на строеж и изискване според Протокола на Националния институт.

А.Да се запази

14.Да се запазят съществуващите външни мазилки, според както са намерени при обратното закупуване на къщата през 2004 г. Има мнение, че големите талпени градежи на външните стени преди да бъдат покрити с мазилка са били открити талпени греди. При реставрирането на къщите на Арбанаси старите къщи ги възстановяват смесено – някои стени с мазилка, а някои с открити талпи. Ние нямаме информация по времето на Учителя в какъв точно вид са били външните стени.

А-да се запази външната мазилка според както е намерена през 2004 г. – бял цвят на целия горен етаж;

Б-външните стени, които са с големи талпи да останат открити – тъмнокафяв цвят освен за северозападна стая, която е покрит чардак с друг градеж.

15.Да се запази вида на външните мазилки – екологични глинени мазилки, варосвани периодично. Тази външна мазилка изисква повече и почти ежегодни усилия за поддържане.

А. Да се запази съществуващия тип външна мазилка – глинена, варосана

Б.Да се направи съвременна външна мазилка с хоросан и бял латекс

16.Да се запазят вътрешните мазилки – глинена мазилка, варосана. Тази мазилка изисква повече и почти ежегодни грижи за поддържане.

А. Да се запази съществуващия тип вътрешна мазилка – глинена, варосана

Б.Да се направи съвременна вътрешна мазилка с хоросан и бял латекс

17.Да се запазят съществуващите прозорци, според както е била закупена къщата през 2004 г. Имаме данни, че старите оригинални прозорци в стаята на Учителя са били сменени от семейството, което обитава къщата в последните десетилетия преди повторното й закупуване. Запазени са оригиналните прозорци само в североизточната стая – по-малки и с решетки.

А. Да се запазят съществуващите прозорци;

Б. В стаята на Учителя да се поставят прозорци от типа на тази в североизточната стая – по-малки с решетки.

18.Да се запазят съществуващите стари дървени врати според както е била закупена къщата през 2004 г.

А.Да се запазят

Б.Друго

ПОКРИВ

19.Покрив. Да се запази ли покривната конструкция от турски керемиди. Съвременните варианти на керемиди ги имитират успешно и се прилагат масово в реставрираните къщи в Арбанаси. Турските керемиди са чупливи, не знаем колко от наличните на покрива може да са от времето на Учителя.

А.Покривната конструкция да бъде от турски керемиди;

Б.Да се предвиди съвременно покриване на покрива с нови керемиди имитиращи турска керемида.

РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

20.При възстановителните дейности да се използват всички материали, които не са изгнили или разрушени от старата къща.

А-Да се запазят в максимална степен всички стари материали – греди, мазилки, врати и прозорци.

Б.В по-голяма степен да се използва нов качествен дървен материал.

 

ДОЛЕПЕНА ПОСТРОЙКА

21.Да се възстанови ли долепената постройка. Към къщата има долепена постройка, която е ползвана за обор и която е построена след времето на Учителя от семейството, обитавало къщата. Протоколът от Националния институт позволява тази постройка да бъде възстановена, като допряна до къщата (съседни допрени зидове) с предназначение както съвременно едностайно жилище за постоянно обитаване през всичките сезони във връзка със замръзването на водата през зимата, включително със собствен санитарен възел. Това възстановяване не е необходимо, ако се закупи мястото от юг, тъй като при разширяване на парцела на къщата на Завета и изграждане на допълнителни постройки ще се реши проблема с обитаването на мястото при посещения през зимата.

А-Да се възстанови долепената постройка при всички условия, като тип боксониера;

Б-Да се възстанови при всички условия, но без санитарен възел;

Б-Да не се възстановява, ако бъде закупено южното място;

В-Да не се възстановява при никакви условия.

Изготвено от Даниела и Данчо Пандулчеви

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.