Последни новини

ПРАЗНИЧЕН ДУХОВЕН НАРЯД ЗА ДЕНЯ НА ЕСЕННОТО РАВНОДЕНСТВИЕ – 22.09.2023 г.

ПРАЗНИЧЕН ДУХОВЕН НАРЯД ЗА ДЕНЯ НА ЕСЕННОТО РАВНОДЕНСТВИЕ – 22.09.2023 г.

НАЧАЛО НА ДУХОВНАТА УЧЕБНА ГОДИНА

6 часа за цялата страна

 1. Песен: Фир-фюр-фен 
 2.  Молитва на Триединния Бог

I. Господи, да дойде Твоят благ Дух върху моя дух. Да изпълни сърцето ми и душата ми с Твоето присъствие и да укрепи нозете ми във всяка правда.

Покланям се пред Вечната канара, от която съм отсечен. Благословено е Твоето Име, Господи. Укрепи ме и въздигни ме, за да Ти служа с веселие.

II. Господи, Боже мой, да дойде Твоят Дух и да просвети ума ми. Да освети сърцето ми и да изпълни душата ми с всяка радост и веселие.

Покланям се пред Тебе, Вечния извор, Който всякога ме е поил.

Умий нозете ми, измий сърцето ми, избели душата ми, за да съм чист и свят пред Тебе. Благословен Си Ти, Господи, Боже мой!

III. Господи, Боже мой, да дойде Твоето благословение върху моя дух. Да изпълни сърцето ми и душата ми с благите плодове на Духа Ти. Да утвърди нозете ми със силата на Твоето присъствие.

Покланям се пред Твоя Вечен Дух, Който ме оживява и възкресява из мъртвите.

Пази ме, Господи, със святото Си Име и укрепи ме, за да Ти служа с радост и веселие, и да бъда едно с Тебе, Господи Исусе Христе, както Ти Си с Отца.

Амин.

3. Песен: Махар Бену Аба 

4. Формула:   Ученикът трябва да има сърце чисто като  кристал, ум светъл  като  Слънцето, душа обширна  като  Вселената, Дух мощен  като  Бога и едно с Бога.

5. Песен: Бершид Ба

6. Текстове от Библията:

      1. Матей 9:35-38

 1. Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ.
 2. А когато видя множествата, смили се за тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир.
 3. Тогава рече на учениците Си: Жетвата е изобилна, а работниците малко;
 4. затова, молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.

        2. Лука 11:9-10
 9. И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.
10. Защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори.

      3. Марко 10:29-31

29. А Иисус отговори и рече: истина ви казвам: няма никой, който да е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради Мене и Евангелието,
30. и да не е получил сега, в това време, среди гоненията, стократно повече от къщи, и братя, и сестри, и бащи, и майки, и деца, и нивя, а в идещия век – живот вечен.
31. А мнозина първи ще бъдат последни, и последни – първи.

    4. Йоан 17:13-19

13. А сега ида при Тебе; но догдето съм още на света казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си.
14. Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.
15. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия.
16. Те не са от света както и Аз не съм от света.
17. Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.
18. Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;
19. и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.

 

 1. Беседа: Духовното у човека, 4-та Беседа от Учителя, държана на 22 септември, 1929 г. София. – Изгрев., НБ,

https://triangle.bg/books/1929-09-01-10.2006/1929-09-22-10.html

 

 1. Формула: Пази свободата на душата си!
  Пази силата на духа си!

  Пази светлината на ума си!
  Пази доброто на сърцето си!“
  (три пъти)
 2. Песен: Духът ми шепне това 
 3. Формула: „Господи, Ти всичко можеш. Твоят Дух, Който си изпратил да ме ръководи, чрез Тебе всичко може. И аз чрез Твоя Дух всичко мога.“ (три пъти)
 4. Песен: О, Учителю, благати 

 

12. Формула: „Търсете първом Царството Божие и Неговата Правда и всичко друго ще ви се приложи“. (три пъти)

Съставили наряда братска група Перник

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.