Последни новини

2-3 септември 2022 г., Варна – международна конференция, посветена на 100 години Школа

Conference_100Ys_Shkolata_Annonce_BG Conference_100Ys_Shkolata_Annonce_EN

Дами и господа,
братя и сестри,
скъпи приятели,
Тъй както човек минава през светлината на деня, без да се замисля за Слънцето, така културите изгряват и прехождат под лъчите на окултните светилища и посвещения – от древността до днешната модерност. Независимо че съвременната хуманитаристика упо-
рито игнорира християнската метафизика на идеите, окултните школи са не по-малко реални днес, отколкото във времената на Орфей, Буда, Заратустра и Розенкройц.
Българската национална култура няма аналог, защото и явно, и тайно, още от зората на следосвобожденската ѝ история в нея се влива Окултната школа на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов). Посветена на нейното столетие (1922 – 2022), тазгодишната научна конференция предлага темите за историята и методологията на Школата. С посланието, че историята на всяка цивилизация е само инобитие на окултни школски методологии, ние ви очакваме в крайчерноморските пространства на Варна.
Организационен комитет

ПЪРВО ИЗВЕСТИЕ
2 – 3 септември 2022
Варна

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Димитър Калев
Христо Маджаров
проф. Жоржета Назърска
Михаил Левин
Георги Христов
Спаска Миховска
Константин Златев

КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕМИ
• Исторически аспекти на Школата
• Методологични аспекти на Школата

ПРОГРАМА ФОРМИ
• Пленарни сесии с научни доклади/презентации
• Юбилеен сборник с доклади/статии
o Времетраене на доклад/презентация: 20 минути
o Обем на статия: до 12 стандартни Word страници
o Задължително резюме на доклад/презентация/статия:
до 250 Word знака

КОНФЕРЕНЦИЯ СРОКОВЕ/КОНТАКТИ
Краен срок за изпращане на резюме на доклад/презентация – 26 юни 2022
Краен срок за изпращане на статия за юбилейния сборник – 26 юни 2022

Адрес за кореспонденция:
имейл: [email protected]
тел.: +359 888321392
+359 888865418

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.