Биография

1901 – 1921 г. Обиколки на България. Обявяване на Новата епоха

1901-1902  Петър Дънов отпечатва пет статии по френология  в списание „Родина“ на Тодор Ив. Бъчваров

В периода 1901–1912 г. Петър Дънов обикаля България, изнася публични сказки, предимно по френология, и прави антропометрични изследвания на българина.

Една от Френологичните карти, изготвена от Петър Дънов.

1901 г.  В края на м. юли, заедно с редактора Тодор Ив. Бъчваров тръгват пеша от Варна за София. Пристигат най-напред в Бургас, където престояват до към 12 август. Заедно с приятелите там провеждат втората годишна среща-събор на съидейниците.

1903 г.  В писмо до Пеню Киров от 9 април 1903 г. намираме и първия документиран призив на Петър Дънов към неговите съмишленици да възприемат безмесния вегетариански начин на хранене: „Яжте по-малко месо и повече растителна храна и плодове и ще Ви кажа защо. Месото е вредна храна и носител на всички болести. Най-добрата храна са плодовете и зърнестите, лещата, грахът, спанакът, оризът, бобът, черният боб, после сиренето, чесновият лук, салатата, лукът зеления, а така също и рибата.”

1903 г.  Петър Дънов свиква на 14 август членовете на Обществото за повдигане религиозния дух на българския народ на годишна среща-събор във Варна. Освен първите трима ученици от 1900 г., участват още трима души.

1904 г. Годишната среща-събор на Обществото се провежда в Бургас на 8 август.

От 1906 г.  Петър Дънов трайно се установява в София на улица „Опълченска“ № 66 в дома на семейство Петко и Евангелина Гумнерови.

Семейство Гумнерови и приятели: Учителя – първият отдясно, седнал, Петко Гумнеров – вторият отдясно седнал, Евангелина – изправена, с ръка върху рамото на съпруга си.
В двора на ул. “Опълченска“ № 66. Поради липса на място в стаята, част от слушателите на П.Дънов стоят пред прозореца.
Къщата на ул. „Опълченска“ № 66 в по-късни години. Вижда се оградата с другата част на къщата-близнак, принадлежала на семейството на Г.Димитров.

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

X