Последни новини

Мисъл и духовeн наряд 19 август 2018 г.

Мисъл за 19 Август 2018

Сега ние се намираме в съборните дни. Всяка година имаме събор. Какво нещо е съборът? Съборът може да го правят добрите и разумните души. Когато се съберат лоши хора, събор има ли? Няма. Онези, които живеят в Любовта, може да направят събор. Онези, които живеят в Мъдростта, може да направят събор. Онези, които живеят в Истината, може да направят събор. Онези, които живеят в Правдата, може да направят събор. Онези, които живеят в Добродетелта, може да направят събор. А онези, които не живеят в тия добродетели, за тях никакъв събор не съществува. Следователно, щом живеем в закона на Любовта, ние сме на събор.

Сутрешен наряд

1. „Химни на Слънцето;  текст и ноти

2. Добрата молитва

3. Псалом 91 – песен

4. Прочит от Евангелията

  • Матей 5:43-48
  • Марк 16:5-20
  • Лука 1:46-58
  • Йоан 20:19-23

5. Беседата „Делата Божий“ (от „Книгата на великия Живот“ – беседи, четени на Седемте рилски езера, 1932 г.)

6. Молитва на Духа

7. Песента „В зорите на живота

8. Псалом 117

9. Песента „Благословен Господ“

10. Формула  – Всеблаги Отче на всичката пълнота, в името на Твоята Любов, озари ме с благия си Дух и изпълни сърцето ми с Твоя Мир

11. Формулата на Братството

 

Вечерен наряд

1. Песента „Бог е Любов

2. Малката молитва

3. Песента „Духът Божий

4. Хвала на троичния Господ, Царят на всички векове

5. Песента „Благословен Господ, Бог наш

6. Формулата „Съвършенството на Любовта ще бъде смисълът на моя живот. Съвършената Любов изпъжда всеки страх и внася мир и веселие в Духа.“

7. Господнята молитва

8. Песента „Поздрав на Учителя

9. Формулата на Пентаграма

10. Формулата на Братството

 

 

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.