Биография

1888 – 1894 г. Следване в Америка

1888 – 1892 – Семинария „Дрю“, Медисън

На 19-ти октомври 1888 г. Петър Дънов се записва като специален студент в Семинарията „Дрю” в град Медисън, щата Ню Джърси.

На 15 октомври 1890 г. президентът на Семинарията „Дрю“ д-р Хенри А. Бъц подписва пред нотариуса на щата Ню Джърси А. Ратбън документ за „това, че Господин Петър К. Дънов е добър и редовен студент на Богословската семинария „Дрю“. Напечатан е на официална бланка, за да послужи на П. Дънов пред имиграционните власти, с цел да получи разрешение да продължи обучението си в Семинарията.

Документът от 15 октомври 1890 г. подписан от Х. А. Бъц и А.Б.Ратбън

С това разрешение, след двете учебни години 1888/89 и 1889/90 г., продължава да учи в семинарията още две години като извънреден студент – 1890/91 и 1891/92 г. На 19-ти май 1892 г., Петър Дънов получава  „Удостоверение“ за завършен курс на Семинарията, без оценка по старогръцки език.

Сградата на Семинарията „Дрю“, град Медисън, щата Ню Джърси.

1892-1894  Бостънски университет

12 октомври 1892 г. Петър Дънов е записан без изпит като специален студент в Богословския факултет на Бостънския университет под номер 1615.

Бостънският университет

15 април 1893 г. завършва дипломната си работа на тема “The migration of the Teutonic Tribes and their inversion to the Christianity” (Миграция и християнизиране на германските племена) при проф. Лутер Т. Таундсенд (Luther Tracy Townsend, (1838 – 1922)).

Факсимиле на заглавната страница от оригиналния ръкопис на дипломната работа на Петър Дънов

7 юни 1893 г. След една учебна година, Петър Дънов получава „Диплом“ („Graduate of the School of Theology“ of Boston University) от Бостънския университет, с който му се признава тригодишно редовно обучение в Теологическия (Богословския) факултет и му се дават права и привилегии на завършилите този факултет. Получава ранг „Reverent” (Преподобен).

Дипломата на Петър Дънов от Богословския факултет на Бостънския Университет от 7 юни 1893 г.

1893-1894 г. През тази учебна година Петър Дънов се записва като редовен студент в Медицинския факултет на Бостънския университет. Посещава само първата година  от четиригодишния медицински курс на обучение.

„Служебна бележка“  че П. Дънов е записан за редовен студент за учебната 1893/94 г., подписана от декана на Медицинския  факултет Талбот на 3 февруари 1894 г.

През цялото време на следването си в Америка Петър Дънов не се  разделя със своята цигулка и продължава да музицира. В американския печат от това време има кратки съобщения и отзиви за негови солови концертни изяви в методистки църкви през лятото и късната есен на 1891 година: „…Изпълнението на цигулка беше на много високо ниво и целият концерт имаше рядко въздействие върху всички присъстващи любители на хубавата и изискана музика“.

(The Newtown NY Register, 1891, July 9,16 and 23,p.5)

А в края на 1894 година, като възпитаник на Богословския факултет, „Преподобният Петър Дънов от Бостънския университет” изнася в Бостън и Ню Йорк няколко проповеди и лекции в  методистките църкви.

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

X