Последни новини

Временни координатори на четирите съвета и комисиите избрани на събранието на 17.03.2024

СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ТРУД – ФИЗИЧЕСКИ СЪВЕТ

За координатори на съвета

 1. Димитър Илкoв – Пазарджик
 2. Емил Милчев – Варна
 3. Христо Коларов – Варна
 4. Красимир Димитров – Варна
 5. Юрий Бочаров – София
 6. Тодор Димитров – София
 7. Радослава Параскова – София
 8. Александър Маринов Димитров – София
 9. Атанас Атанасов – Шумен
 10. Десислава Петрова – София
 11. Венцислав Митев – Велико Търново
 12. Георги Скиба – София

Комисия – Стопански съвет

 1. Христо Христев – Пловдив
 2. Тодор Димитров – София
 3. Красимир Димитров – Варна
 4. Христо Коларов – Варна
 5. Емил Милчев – Варна
 6. Галя Цанева – Велико Търново
 7. Антоанета Салфидж – София
 8. Десислава Петрова – София
 9. Радослава Параскова – София
 10. Вилма Накева – София
 11. Венцислав Митев – Велико Търново.

Комисия Мястото на Учителя

 1. Галя Стамболийска – София
 2. Неви Димова – София
 3. Павел Няголов – София

СЪВЕТ ЗА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ – ДУХОВЕН СЪВЕТ

За координатори на съвета

 1. Галя Маджарова – Варна
 2. Станчо Въжаров – Раднево
 3. Христо Маджаров – Варна
 4. Димитър Димитров – Варна
 5. Илияна Тенева – София
 6. Александър Бонев – София
 7. Христо Ташев – Пловдив
 8. Димитрина Попова – Сливен
 9. Елена Петкова – София

Комисия по музика

 1. Надя Табакова – Пловдив
 2. Петър Ганев – София
 3. Йоана Стратева – София
 4. Веселин Джеджев – София
 5. Виктор Илиев – София
 6. Гергина Гергинова – Софищ
 7. Ясен Даскалов – Разград
 8. Иво Бонев – Варна
 9. Диан Семов – Варна
 10. Сийка Рахнева – Ямбол
 11. Тонка Петрова – Бургас
 12. Симеон Симеонов – Стара Загора
 13. Петър Вангелов – София

Комисия Лятна Духовна Школа

 1. Станчо Станчев – София
 2. Георги Ангелов Георгиев – София
 3. Цвета Коцева – София
 4. Радостин Павлов – Сливен
 5. Петър Севков – Сливен
 6. Георги Скиба – София
 7. Атанас Атанасов – Шумен
 8. Иван Иванов – София

 

СЪВЕТ ЗА ПРОСВЕТАТА – ПРОСВЕТЕН СЪВЕТ

За координатори на съвета

 1. Румяна Ковачева – София
 2. Мария Брайкова – София
 3. Диан Семов – Варна
 4. Милена Семова – Варна
 5. Тонка Петрова – Бургас
 6. Христо Вътев – Варна
 7. Емил Тенев – София
 8. Георги Христов – Бургас
 9. Гинка Захариева – Омуртаг
 10. Цветанка Шаркова – Стара Загора
 11. Йоана Николова – София
 12. Димитър Калев – Варна
 13. Цветелина Джевизова – Сливен
 14. Стела Рускова – Варна

Педагогическа комисия

 1. Гинка Захариева – БО Цар Калоян – Варна
 2. Георги Ангелов Георгиев – София
 3. Виолета Христова – София
 4. Атанас Атанасов – Шумен
 5. Димитър Първанов -София
 6. Александър Стойчев – София
 7. Цветанка Шаркова – Стара Загора
 8. Милена Семова – Варна
 9. Себиле Шабан – Варна
 10. Юлия Милчева – Варна

Комисия Изследване на архиви

 1. Георги Христов – Бургас
 2. Виктория Иванова Роглева – Велико Търново
 3. Величка Драганова – София
 4. Павел Няголов – София
 5. Людмила Димитрова – София
 6. Христо Коларов – Варна
 7. Христо Вътев – Варна
 8. Митко Ненков – Свищов
 9. Десислава Петрова – София
 10. Галя Маджарова – Варна

 

Медийна комисия

 1. Йоана Николова – София
 2. Гинка Стоева – София
 3. Христо Вътев – Варна
 4. Георги Христов – Бургас
 5. Димитър Калев – Варна

 

СЪВЕТ НА ПРИМИРИТЕЛИТЕ – ПРИМИРИТЕЛЕН СЪВЕТ

 1. Румяна Радкова – София
 2. Бояна Андреева – София
 3. Мирослав Минчев – Силистра
 4. Екатерина Николова – Варна
 5. Красимира Мавродиева – Варна
 6. Екатерина Кунева – Ямбол
 7. Митя Атанасов – София
 8. Радостин Павлов – Сливен

За членове:

 1. Таньо Танев – Стара Загора
 2. Христо Ташев – Пловдив
 3. Светла Илчева Милева – Бургас(Карнобат)
 4. Сийка Рахнева – Ямбол
 5. Тодор Луканов – Монтана
 6. Таня Ирикева – Стара Загора
 7. Тонка Петрова – Бургас

Социална Комисия

 1. Митя Атанасов – София
 2. Юри Бочаров – София
 3. Христина Бързанова – София

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.