БЛОГ

14.07.2023 – Писмо от френското братство.

Уважаеми брат Христо Вътев, 

Приемете сърдечните ни поздравления за избирането ви за председател. Много се радваме на този избор, имайки предвид многобройните  контакти и възможности да си сътрудничим, както през 2018 г., когато вашата група дойде в Бонфен така и през 2019 г. по време на топлия прием в България на нашия хор.  Снимките са прекрасни и ни напомнят за щастливите спомени и сърдечната атмосфера на споделяне и обмен. 

Взаимната подкрепа и уважение и поддържането на приятелски връзки допринасят за запазване на единството между нашите две братства. Това позволява на нашите сили да се обединят в невидимия свят, за да изявят Учението, нещо, което е много необходимо в наше време.

Пожелаваме ви най-доброто вдъхновение и цялата помощ на Небето за да ви просветлява и да ви подкрепя в новите отговорности, които ви очакват. Ние също сме на ваше разположение да общуваме по всички теми, където взаимният ни опит може да помогне за разпространението на Учението по света.

Винаги сте добре дошъл в Бонфен. Тази година празнуваме 70 години летни лагери. 

Отправяме към Вас и към цялото братство в България нашите най-светли и сърдечни братски поздрави.

Фредерик и Мари-ЖинетЛИШЕР

П.П. Брат Ташев все още ли е във вашия Управителен съвет? Ще се радваме да се запознаем с членовете му.

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.