БЛОГ Последни новини

Къщата на Завета в Арбанаси

 

 

Сметката за дарение за къщата на Завета

BG28STSA93001526969318

BIC – STSABGDF

Сметка за купуване на съседното място.

BG91STSA93000028911824

BIC – STSABGDF

Фейсбук група

Коментар

  • ИПей не приема името Общество Бяло Братство като получател на сумата!!!

Кликнете тук за пуснете коментар

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!