БЛОГ

КОНЦЕРТ – РЕЦИТАЛ „ПРИЗВАНИЕ КЪМ НАРОДА МИ“

Обични братя и сестри,

На 8 октомври 2021 год. от 18 до 20 часа, в залата на НТС, на ул. „Раковски“, ще се състои оповестяване на Призванието към българският народ синове на семейството славянско, дадено на Учителя Петър Дънов – Беинса Дуно.

Каним всички Последователи на Неговото Учение, Слово, Музика, Паневритмия, както и всички, които се интересуват от философията, историята, приложението на това Учение, журналисти, общественици, научни работници, музиканти, духовно търсещи.

Всички би трябвало да знаем Волята на Беинса Дуно: „Сега аз ви давам едно Учение, което вие трябва да разпространите сред българския народ, а той да го разпространи сред другите народи.“ Това Призвание е дадено на Учителя ни, Свише, и като такова се числи за част от скрижалите на Духа Беинса Дуно.

На този ден ще поискаме прошка от нашия мъдър български народ за това, че ние като последователи на Учението не съумяхме достатъчно да го разпространим сред българите и да им обясним, че това е висша наука за начин на живот, как да се живее и как да се преодоляват изпитанията, които днес се изпречват непрекъснато пред всички нас и като народ.

По време на събитието ще се раздаде безплатно книжката „Призванието към българския народ“. Тя е за всички, които ще я разпространяват според своето вътрешно усещане и светоглед.

С това ние просто изпълняваме Волята на нашия Учител и на Бог Отец, който седи зад Него.

В изпълнение Волята на Бог е силата на човешката душа!

Поканени са всички, които се интересуват, милеят, работят за Приложението на това Велико Учение, дадено ни на всички нас като българи, за да го разпространим по света.
Петък, 18 часа, НТС, София

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:-

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPal