Последни новини

10, и 11 юли събор в братската градина в Айтос, по случай Петров ден, рожденият ден на Учителя.

Братя и сестри, на 10, и 11 юли ще се състои традиционния събор в братската градина в Айтос, по случай Петров ден, рожденият ден на Учителя.

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X