Последни новини

Предложените кандидати за председател на ОББ и членове на изпълнителния съвет

Уважаеми братя и сестри.

Съгласно чл. 14.3 от Устава на Общество Бяло братство седем дни преди  Отчетно-изборно Общо събрание на ОББ на 1-2 юли ви обявяваме списък на направени предложения на кандидати за председател на ОББ и членове на Изпълнителния съвет на ОББ. Предложенията са направени от заявилите участници в ОС.

До 15 юни / краен срок преди датата на ОС/са подадени 85 броя заявления за участие от членове на Обществото по чл.11.т.а и т.б , решили да използват правото си на глас съгласно приетите промени в Устава на ОББ от 29.01.2023 г.

Предложените кандидати за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОББ, потвърдили участие в избора, са следните братя:

бр. Христо Вътев от гр. Варна – координатор на БО

бр. Атанас Атанасов от гр. Шумен – координатор на БО

бр. Таньо Златанов от гр. Стара Загора – координатор на БО

бр. Георги Христов от гр. Бургас

бр. Иван Андонов – предложен от БО – Габрово

бр. Христо Ташев от гр. Пловдив – настоящ председател на ОББ

 

Предложени кандидати за ЧЛЕНОВЕ НА ИС – 30 души 

Ангел Запрянов – Бургас

Бояна Андреева – София

Борислава Богданова – София

Вилма Накева – София

Виделин Джеджев – София

Галя Маджарова – Варна

Георги Скиба – София

Георги Ангелов – София

Десислава Петрова – София

Димитър Илков – Пазарджик

Емил Тенев – София

Емил Милчев – Варна

Екатерина Кунева – Ямбол

Жеко Георгиев – Бургас

Живко Стоилов – Пловдив

Иван М. Иванов – София

Йордан Пандулчев – Търново

Йордан Узунов – София

Калоян Гичев – Габрово

Мирослав Минчев – Силистра

Надежда Белева – София

Румяна Ковачева – София

Станчо Станчев – София

Светослав Костов – Берлин

Таньо Златанов – Стара Загора

Тонка Петрова – Бургас

Тончо Попов – Казанлък

Христо Вътев – Варна

Христо Христев – Пловдив

Цветан Симеонов – Враца

Всички предложени кандидати трябва да присъстват на Общото събрание и да имат готовност да отговарят на зададени въпроси, мотиви, виждания и възможности за работа като членове в ИС. На самото събрание ще се определи броя на състава на ИС според чл.18.1 от устава. Кандидатите трябва да са запознати с устава, да участват в братска група за изучаване и прилагане на Словото от поне седем години за членовете в ИС и минимум десет години за председател на ОББ., да имат морална и духовна устойчивост, верни на Учението на Учителя Беинса Дуно.

Пожелаваме на всички участници успех и нека изпълним Божията воля .

Братски съвет на ОББ.

 

Публикувана на  23.06.2023 

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.