Братски групи

Ямбол

Ръководител: Екатерина Станкова
e-mail: bbo.yambol@gmail.com

Паневритмия: 22.03.- 22.09., хълм “Боровец”, рано сутрин.

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи