Братски групи

Ямбол

Ръководител: Екатерина Станкова
e-mail: bbo.yambol@gmail.com

Паневритмия: 22.03.- 22.09., хълм “Боровец”, рано сутрин.

Братски групи