Братски групи

Шумен

Ръководител: Атанас Ангелов Атанасов

e-mail: aa_borovo@abv.bg

Паневритмия: 22.03-22.09: Всяка сутрин след изгрев се играе Паневритмия, на Платото – южно от Паметник 1300 г.

Традиционен празник: Мадарски събор – провежда се на 24 май и е посветен на празника на българската писменост и култура. Съборът е тридневен.
[add_single_eventon show_excerpt=”yes” id=”6466″ ]

Братски групи