Братски групи

Хасково

Ръководител: АТАНАС КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

e-mail: nasko.georgievhs@gmail.com

Паневритмия: 22.03- 22.09: Парк “Кенана”, първата отбивка за зоопарка след тенискортовете. Всяка събота и неделя в часа на изгрева на слънцето започват упражненията преди паневритмия. Мария Дякова – 0877 27 27 44.

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X