Учителя за планината

Учителя за Седемте рилски езера и езерото на Чистотата

Местата на Езерата са магнетични и чисти. Цялата местност е магнетична и особено при чешмата, където има изобилно ултравиолетови лъчи.

Първото езеро наричайте Махарзи. Това значи “Голямата почивка”. Там ще си починеш. Първото езеро е физическият живот. То е средище на материалните блага.

Второто езеро, гдето е нашият стан, наричайте Елбур. Това значи “Бог е силният”. Елбур можем да наречем още Езерото на изпитанията. То е граница между физическия и Духовния свят и е облог на доброто. Езерото Елбур откъм нашия лагер е магнетично, а от другата страна е електрично.

Третото езеро наричайте Балдер-Дару. Тези думи преведени означават “Онзи, Който дава благата”. Балдер-Дару е езеро на хубавото.

Четвъртото езеро се казва Близнаци. Близнаците са езеро на приятелството.

Петото езеро наричайте Махабур. Това означава: “Големият и Силният”. Махабур или Бъбрека, е на чистотата.

Шестото езеро е Сърцето. То е обмяна на Любовта.

Веднъж при езерото Сърцето Учителят каза:

– Всичко е светлина.

Всяка форма е светлина – камъкът е светлина, земята е светлина, тревицата е светлина, цветенцето е светлина.

Един ден тези форми ще се изменят и ще станат пак светлина. И хората, където и да отидат, пак ще се върнат в светлината.

Те ще станат светлина, защото всичко е светлина.

Седмото наричайте Главата или Шемхаа. Това е име на Мъдростта. Шемхаа е Божественият свят.

Езерото на Чистотата

Тук обстановката е чиста. Човек трябва да бъде чист, за да види каква е обстановката. Тук виждате драпировката, маскирано е всичко. Хубавите неща са маскирани, драпирани, за да не идват всички тук. Тук има публика, която ви гледа. Тя се интересува от вас. Вие сте актьорите.

 

 източник „Разговори при Седемте рилски езера“ и „Акордиране на човешка душа“, том 2

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.