За дежурните групи

Указания за работа в кухнята на ЛДШ Рила 2021

Указания за работа в кухнята на ЛДШ Рила 2021

Уважаеми братя и сестри, мили Приятели, предвид променения енергиен фон на който живеем , е наложително засилването на отговорността при приготвянето на Храната за Братски Обяд  и е хубаво да сме наблюдателни и по-взискателни към приятелите, които приготвят храната, за да успеем заедно  да избегнем  някои здравословни неудобства.

Дежурството на дежурната група  започва с приемане на дежурството в края на предния ден, като тогава започва и същинската подготовка с оглед на наличните кухненски принадлежности и  предварителна подготовка на хранителните продукти /изчистване, измиване / и на кухненската посуда .

Работния плот, масите и другите твърди повърхности се измиват старателно с надежден препарат от вечерта, за да са готови за употреба сутринта.

В деня на дежурството –  Бодрото състояние на духа се предава на приготвената храна .

Дежурството започва с Молитва и наричане за връзка с нашите любящи приятели от висшите светове , които да пребивават с нас по време на целия процес на приготвяне на храната .

Поддържането на хармонични взаимоотношения , изпълнени с благост и мекота между членовете на дежурния състав е в основата на вкусно приготвената и изпълнена със светлината на Бога храна, което изисква уважение и радост в общуването и заедно с това игнориране на всеки зародиш на напрежение в общуването между  членовете на дежурния екип.

Поради необходимостта от спазване на подходящи санитарно-хигиенни  изисквания, в  кухнята  да присъстват само приятели , които са пряко свързани с процеса на приготвяне на храната. Струпването на повече хора, влезли на раздумка или „просто така „ не е желателно.

Всеки член на дежурния екип е длъжен да поддържа перфектна хигиена на тялото и на духа си, чист и спретнат външен вид  /за да се приготви накрая вкусна и блага храна/,  което изисква покриване на главата с кърпа /желателно е да е бяла/ и кухненска престилка .

Братята и сестрите, които участват пряко в подготовката на хляба за сервиране е необходимо да работят със ръкавици , които се изхвърлят непосредствено след работа .

Раздаването на храната ,както и приемането и консумацията й се извършва в условията на благоразположение на духа и вътрешен мир, след Молитва за Благодарност и смирение пред Силата , създала тази храна .

След раздаването на обяда, дежурния екип според своя вътрешен план, измива ползваните съдове и ги приготвя за дежурството за следващия ден .

Не трябва да забравяме, че Отговорността към Цялото е на всеки от нас и от всеки от нас зависи как ще се чувстваме всички заедно и поотделно.

„  Господи, нека Твоят Мир и Твоята Радост бъдат винаги с нас, за да могат сърцата ни да просветнат и да Ти служим с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила.  „

 

 

 

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.