Правилник за вътрешния ред

Указания за организирането на Лятна Духовна Школа на Рила през 2021 година.

Указания за организирането на Лятна Духовна Школа на Рила през 2021 година.

Лятната духовна школа на Рила се организира от ДО „Бяло братство” България за неговите членове  в съгласие с Устава на Обществото и Правилника за ЛДШ и Правилника за управление на НП „Рила”.  Право на участие имат членовете на братските групи, които работят в Школата на Бялото  Братство. За целта ръководителите на групи следва да предоставят списък на участниците на коменданта на лагера.

Ръководителите на групи, следва на свое събрание да направят нужната подготовка и да запознаят участниците с:

 1. Целите и работата на Школата и Събора.
 2. Правилника на ЛДШ и изискванията на НП „Рила”. Има категорични забрани за палене на огън и използване на газови бутилки, както и увреждане на растителността. Прането на дрехи в района на лагера и на територията на НП е забранено.  При никакъв случай не трябва да става окопаване на палатки  и махане на чимове, както и замърсяване и създаване на регламентирани тоалетни.
 3. Школата ще работи от 1 август до 28 август 2021. Събора на Бялото братство е седемдневен от 19 до 25 август. Комендант на лагера е брат Атанас Атанасов от град Шумен а заместник комендант е Станчо Станев.
 4. Участието става по групи, и всяка група да има отговорник, който да съгласува действията си с коменданта на лагера. Ако ръководителя на групата няма да участва, да се избере отговорник, който да се представи за връзка с коменданта на лагера.
 5. Лагера е на самоиздръжка и участниците следва да съберат сумата от по 10 лв. от всеки участник   и сумата се предаде на касиера на лагера.
 6. Екипировка. Лагерът се организира на височина около 2 300 метра, което изисква специална високопланинска екипировка. Температурите през нощта  варират около 0 градуса. Което означава, палатката трябва да е двуслойна и трисезонна. Спалния чувал да е за минусови температури. Нужно е туристическо облекло, зимно яке, дъждобран, обувки водоустойчиви, ръкавици и др..

Дрехи за горещо време. В лагера е забранено прането, което означава участниците набавят нужните дрехи за престоя си.

Дрехи за паневритмия. Задължително участниците да си набавят такива. Паневритмията е свещенодействие и се играе при подходящо бяло облекло, без къси ръкави и къси панталони  и поли.

 1. Хранене. Ще бъде организирана кухня за самообслужване на лагера. Сутрин гореща вода и на обяд топла приготвена храна. Участниците задължително следва да използват лични прибори. Дежурството ще става по групи. Групите сами си набавят нужните продукти за готвенето. Хлябът ще се раздава безплатно със средствата на общата каса.За което се апелира за икономичност и да не се презапасят участниците. Участниците следва да си набавят храна за закуска и вечеря.
 2. Транспорт. Багажа ще се изкачва с коне до лагера всеки ден от х. Пионерска до 12 ч. Цената на транспорта е 30 лв. за кон, до 60 кг. Като багажа трябва да бъде опакован добре в денкове. Конете разтоварват багажа на входа на лагера. В предвид ограничените възможности за пренасяне на товари от братята, багажа следва да се минимизира и  раздели на по-малки части за да могат и сестрите да помагат в пренасянето му. Личните отпадъци се транспортират самостоятелно, като отделните групи могат да се обединят и подготвят боклука за транспортиране всеки ден от 15ч. да го предадат на конярите срещу съответното заплащане.
 3. Правила за безопасност в лагера и планината. Участниците следва да си направят планинска застраховка срещу злополука в застрахователните дружества за времето на престоя си. В лагера ще има медицинско обслужване, и медикаменти, но всеки участник следва да си приготви лична аптека.На табло ще бъдат записани телефоните за медицинска помощ в лагера. Участниците за своя безопасност следва да не предприемат индивидуални пътешествия в планината и да се включат в група. За излета, времето и маршрута следва да уведомят отговорника на групата, като поддържат връзка с него. Винаги да носят със себе си дъждобран, вода и храна и зареден телефон. Препоръчва се използването на щеки. В планината се ходи бавно и с чести почивки. Движи се с голямо внимание в стръмните участъци  и сипеи. Ходи се по установените пътеки. При лошо време и гръмотевична буря, да не се предприемат излети. При възникнал здравословен проблем и травма да потърсят помощ от медицинското лице в лагера. При сериозна травма се звъни на ПСС.
 4. В лагера се спазва абсолютна хигиена и  ограничителните мерки против коронавирус, за което ще бъдат дадени допълнителни указания според предписанието на здравните органи. Най-строга хигиена следва да се спазва в кухнята, където достъп ще имат само дежурните екипи, които следва да  спазват дадените им указания. Тоалетните се хигиенизират от дежурните екипи, като е забранено в тях да се изхвърлят хартия и отпадъци. Добра наша практика е в раницата да се носят ръкавици и плик за боклук, и да чистим пътищата по които минаваме.
 5. В началото на лагера, според Правилника ЛДШ ще се проведе  общо събрание на участниците на 2-ри август на което ще се сформират 4-те съвета. Всеки участник се включва в работата поне на един от тях. Общото събрание ще се провежда периодично  по време на Школата.
 6. При предварителната подготовка се търсят отговорници за касиер, домакин, отговорник по хигиената в кухнята, телефон за връзка с лагера / един и двама братя/, връзка с конярите, отговорник за реда в лагера, отговорници за реда в лагера, отговорник /отговорници/ за паневритмията, и др.

Организаторите на ЛДШ ще ви уведомяват своевременно при възникнали изменения в организацията. На този етап се очаква среща с Директора на НП „Рила”.

 

Комисия „Лятна Духовна Школа на Рила” .

УС на ДО „Бяло братство”

4 юли 2021 г.

 

 

 

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.