Братски групи

Търговище

Ръководител: Ефросина Николаева Ангелова

e-mail: box_angelovy@abv.bg

Паневритмия: 22.03 – 22.09: Всяка сутрин на изгрев Слънце на хълма до хотел “Тера Европа”

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X