Братски групи

Търговище

Ръководител: Ефросина Николаева Ангелова

e-mail: box_angelovy@abv.bg

Паневритмия: 22.03 – 22.09: Всяка сутрин на изгрев Слънце на хълма до хотел “Тера Европа”

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи