Братски групи

Търговище

Ръководител: Ефросина Николаева Ангелова

e-mail: [email protected]

Паневритмия: 22.03 – 22.09: Всяка сутрин на изгрев Слънце на хълма до хотел „Тера Европа“

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.