Инициативи и дейности на Братството Паневритмия

Слънчевите спирали на Паневритмията

Инициативата „Слънчевата спирала на Паневритмията“ завърши символично на 4 юли 2021 г. в местността Беклемето (своеобразен център на България).

Всъщност идеята за спирала е нейната безкрайност. Ако разгледаме известния знак на ИН-ЯН, там ще открием две спирали – най-често представени с черен и бял цвят, като едната допълва другата. Т.е. двете противоположности се допълват и балансират взаимно и образуват една  хармонична цялост.

По същия начин можем да допълним представената по-горе единична спирала с още една спирала. Така се получават две взаимно допълващи се спирали, които се хармонизират и уравновесяват.

Такава двойна спирала е изобразена и върху корицата на книгата за Паневритмия на Ярмила Менцлова, което навярно не е случайно.

Кръговете на Паневритмията всъщност са два и тези два кръга на Паневритмията може да бъдат разгледани и като проекции на тези две спирали.

Тази идея може да бъде представена и с пространствено (3-мерно) изображение –  две спирали – едната възходяща, а другата низходяща.

По естествен и непринуден начин на 11 юли (точно седмица след 4 юли) в Николаевка, рожденото място на Учителя, се роди едно ново начало, още една спирала, която продължи и на семинара по Паневритмия във Варна (12-18 юли). Тази инициатива ще се развие на 23, 24, 25 юли на събора в Добърско, на 31 юли и 1 август на Баташки снежник, както и на Сините камъни от 10 до 21 август. Така единичната спирала на фона на България ще бъде допълнена с още една спирала, като по този начин ще се получи баланс, хармонизиране, пълнота и цялост на този проект. Всеки град или братска общност, които имат желание, могат да се включат.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.