Паневритмия Последни новини ПРЕПОРЪЧАНО

Слънчевите спирали на Паневритмията

Инициативата „Слънчевата спирала на Паневритмията“ завърши символично на 4 юли 2021 г. в местността Беклемето (своеобразен център на България).

Всъщност идеята за спирала е нейната безкрайност. Ако разгледаме известния знак на ИН-ЯН, там ще открием две спирали – най-често представени с черен и бял цвят, като едната допълва другата. Т.е. двете противоположности се допълват и балансират взаимно и образуват една  хармонична цялост.

По същия начин можем да допълним представената по-горе единична спирала с още една спирала. Така се получават две взаимно допълващи се спирали, които се хармонизират и уравновесяват.

Такава двойна спирала е изобразена и върху корицата на книгата за Паневритмия на Ярмила Менцлова, което навярно не е случайно.

Кръговете на Паневритмията всъщност са два и тези два кръга на Паневритмията може да бъдат разгледани и като проекции на тези две спирали.

Тази идея може да бъде представена и с пространствено (3-мерно) изображение –  две спирали – едната възходяща, а другата низходяща.

По естествен и непринуден начин на 11 юли (точно седмица след 4 юли) в Николаевка, рожденото място на Учителя, се роди едно ново начало, още една спирала, която продължи и на семинара по Паневритмия във Варна (12-18 юли). Тази инициатива ще се развие на 23, 24, 25 юли на събора в Добърско, на 31 юли и 1 август на Баташки снежник, както и на Сините камъни от 10 до 21 август. Така единичната спирала на фона на България ще бъде допълнена с още една спирала, като по този начин ще се получи баланс, хармонизиране, пълнота и цялост на този проект. Всеки град или братска общност, които имат желание, могат да се включат.

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X