Последни новини Семинари

Семинар по Паневритмия във Варна – 12-18 юли 2021 г.

Любезни приятели, братя и сестри!

В периода 12-18 юли 2021 г. на братското лозе във Варна ще се проведе ІІІ-ти семинар по Паневритмия.  Ще се разгледат разнообразни теми, вдъхновени от основните източници на Паневритмията и от Словото на Учителя; ще се проведат различни физически и музикални упражнения; всички въпроси ще се обсъждат в дух на разбирателство и в търсене на съгласие. Има възможност за преспиване на палатки. Всеки, който желае да представи тема или да сподели опитност е добре дошъл!

За подробности  и записвания: 0888865418 – Георги, 0877605833 – Станю и Юлия – 0898949624

 

Предварителна ритъм-програма на семинара „Варна-2021“

 Понеделник – 12.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Запознанство на участниците;

9:30-10:30 – Детайлите в упражненията на Паневритмията – практическо занимание с Георги Христов;

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-11:30 – Синархия и Паневритмия – Диан Семов.

11:30-12:00 – Песните на Паневритмията – занимание по музика с Иво Бонев и Сийка Рахнева;

12:30 – Братски обяд;

17:00-17:30 – Практиките на Катя Грива и Пеньо Ганев за Паневритмията – Ваня Ненкова;

17:30-18:30 – Оздравителни и подмладяващи ефекти на паневритмичното дишане – Митко Ненков

18:30-19:00 – Видеоархив: Размисли за начина на игра на Учителя в упражнението „Подвижност“ от архивния филм – Станю Василев.

Вторник – 13.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Детайлите в упражненията на Паневритмията – практическо занимание със Станю Василев;

9:30-10:30 – Окултния смисъл на упражненията от Паневритмията – разговор с Цвета Коцева.

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-11:30 – Принципи на Паневритмията: ІІ-ри херметичен принцип и Паневритмията.

11:30-12:00 – Песните на Паневритмията – занимание по музика с Иво Бонев и Сийка Рахнева;

12:30 – Братски обяд;

17:00-17:30 – История на Паневритмията: Паневритмия от 50-те години.

17:30-18:30 – Достоверност на източниците на Паневритмия – кръгла маса с Иван Джеджев.

18:30-19:00 – Видеоархив: Интервю с Мари Пол, художничката в Паневритмията на Ярмила (премиера).

Сряда – 14.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Детайлите в упражненията на Паневритмията – практическо занимание с Иван Джеджев;

9:30-10:30 – Творческа работа с Веселина Костадинова

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-11:30 – Принципи на Паневритмията: ІІІ-ти херметичен принцип и Паневритмията.

11:30-12:00 – Песните на Паневритмията – занимание по музика с Иво Бонев и Сийка Рахнева;

12:30 – Братски обяд;

17:00-17:30 – История на Паневритмията: Хронология на „зун-мезун“ в играта на Милка Периклиева, Ярмила Менцлова, Весела Несторова и Мария Славова.

17:30-18:30 – Условия за протичане на живата сила при Паневритмията – Христо Маджаров.

18:30-19:00 – Видеоархив: Паневритмия на изгрева от 1947 г. и филмът от 1977 г.

Четвъртък – 15.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Детайлите в упражненията на Паневритмията – практическо занимание с Антоанета Кисимова;

9:30-10:30 – Правилната постановка на тялото при изпълнение на Паневритмията – Антоанета Кисимова;

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-11:30 – История на Паневритмията: Паневритмията от 1938 г. и френското издание на Ярмила Менцлова от 1983 г.;

11:30-12:00 – Песните на Паневритмията – занимание по музика с Иво Бонев и Сийка Рахнева;

12:30 – Братски обяд;

17:00-17:30 – Геометрични модели в Паневритмията – Диан Семов

17:30-18:30 – Тайнството на Паневритмията – Галя Маджарова.

18:30-19:00 – Видеоархив: Интервю с Мария Митовска за Паневритмията от 2010 г. (премиера).

Петък – 16.07. 

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Детайлите в упражненията на Паневритмията – практическо занимание с Веселина Костадинова;

9:30-10:00 – – За важността на първото време в първия такт на всяко упражнение (практическо занимание с Тонка Петрова);

10:00-10:30 – Принципи на Паневритмията: ІV-ти херметичен принцип и Паневритмията;

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-11:30 – Упражнения от Паневритмията, разгледани от позиция на трите свята – Диана Митева;

11:30-12:00 – Песните на Паневритмията – занимание по музика с Иво Бонев и Сийка Рахнева;

12:30 – Братски обяд;

17:00-17:30 – Музиката в Паневритмията: Музикалните източници на Паневритмията от времето на Учителя;

17:30-18:00 – Музиката в Паневритмията: Има ли аудиозапис на Паневритмията от времето на Учителя?

18:00-19:00 – Уеднаквяването на Паневритмията – „за“ и „против“ – Тонка Петрова.

19:00-19:30 – Видеоархив: Интервю със семейство Гобо за Паневритмията от 2010 г. (премиера).

Събота – 17.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Детайлите в упражненията на Паневритмията – практическо занимание с Юлия Милчева;

9:30-10:30 – Сакрална архитектура на тялото и Паневритмия – Валя Дадова (разговор и практическо занимание);

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-12:00 – Няколко щрихи при игра на Паневритмия – Даниел Марсел.

12:30 – Братски обяд;

17:00-17:30 – Текст и Паневритмия – Милена Семова;

17:30-18:30 – За часа на започване и облеклото в Паневритмията – Юлия Милчева;

18:30-19:30 – Основни правила и препоръки за игра на Паневритмия – кръгла маса.

Неделя – 18.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Детайлите в упражненията на Паневритмията – практическо занимание;

9:30-10:30 – Взаимовръзки между Паневритмия и Евритмия – Даниела Найденова (разговор и практическо занимание);

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-12:00 – Курсове по Паневритмия – споделен опит;

12:00-13:00 – Равносметка и обобщаващи разговори;

13:00 – Братски обяд;

Всякакви промени са възможни по време на семинара предвид на непредвидени обстоятелства.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.