Лятна Духовна школа Рила Молитвени наряди Последни новини

Рила ЛДШ Празнични духовни наряди – 19, 20, 21 август 2019 г.

19.08.2019
Дежурна група – София

Сутрин

1. Песен: “Фир фюр фен”
2. Молитва на Царството
3. Евангелие от Лука, 10 гл.
4. Беседа “Наближило е Царството Божие”
5. Песен: ”Благословен Господ”
6. Формула: “Господи, нека Твоят Мир и Твоята Радост бъдат винаги с нас, за да могат сърцата ни да просветнат и да Ти служим с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила.”
7. Молитва за благословение на Българския народ
8. Песен: “Благославяй”
9. Поздравът на Бялото Братство

Вечер

1. До ще ден
2. Молитва на благодарността
3. Песен: “Духът Божи”
4. Молитва на избраните
5. 133 псалм
6. Песен: “Писмото”
7. Формула: “Божият мир и Божието благословение да залеят цялата земя”, 3 пъти

*

20.08.2019 год.
Дежурна група – Пловдив

Сутрин

1. Песен „Венир Бенир“
2. Утринна молитва на ученика
3. Евангелие от Матей, 16 глава
4. Беседа „Начало и край“
5. Песен „Всичко в живота е постижимо“
6. Малката молитва
7. Формула „Верен, истинен…“ (3 пъти)

Вечер

1. Песен „Благословен Господ“
2. Псалом 23
3. Песен „Правда“
4. Молитва „Пътят на живота“
5. Песен „Аум“
6. Формулата на ученика
7. Песен „Махар Бену Аба“
8. Господнята молитва
9. Поздравът на Бялото Братство (3 пъти)

*

21. 08. 2019
Дежурна група – Варна

Сутрин

1. Химни на Слънцето
2. Добрата молитва
3. Първо послание на апостол Павел към Коринтяните, 13 гл.
4. Беседа „Поучения и наставления на планината“
5. „Песен на светлия път“
6. Формула „Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит Животът. (3 пъти)
7. Поздравът на Бялото Братство

Вечер

1. Песен „Духът Божий“
2. Молитва за плодовете на Духа
3. 91 псалом – песен и текст
4. Песен „Духът ми шепне това“
5. Молитва на Данаила
6. Песен „Вечер сутрин“
7. Формула: „Господи да пребъде Твоят Дух на Любовта, твоят Дух на Мъдростта и Твоят Дух на Истината в нашите сърца.“ (3 пъти)
8. Песен „Отче наш“
9. Формула: „Господи, да дойде Твоето Царство на Земята, както е горе на Небето и всички народи, които Ти си призовал да заемат своето място в Царството Ти и да Ти служат с радост и веселие“.
10. Поздравът на Бялото Братство

 

 

 

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.