БЛОГ Вдъхновени от Рила Лирика

РИЛА В РИМИ И РИТМИ Мария Брайкова

РИЛА В РИМИ И РИТМИ

Мария Брайкова

 

Тя, цялата Рила

е в рими и ритми,

навсякъде музика чудна струи,

след бурите раждат се тихи молитви,

животът приижда

в кристални води.

Животът от изгрев до залез активно

тъче своя мек, разноцветен килим,

а вечер звездите завеси разкриват

и ние попадаме в космос любим –

където душите се срещат с Безкрая

и се докосват до Създателя благ,

припомнят си светли картини от Рая

и виждат се горе,

пред Златния праг.

Портал се отваря. Лъчите навлизат,

изпълва се всичко

с една благодат.

Сам Бог появява се

и виза ни дава

да се завърнем

в Светозарния свят,

от който отсъствахме цели еони,

потъвайки в бездна

от забрава и сън,

но ето, завръщат се нашите спомени,

навътре се вглеждаме вместо навън.

Отвътре поемаме

пътя нагоре.

След много страдания, сред труд и растеж,

у нас се разкриват красиви простори –

Тя – Рила подхранва този светъл стремеж.

Тя – Рила е майката, която намира

за всичките свои творби и деца

животворен елей.

И ключ към Всемира

са Сините Седем очи – езера.

Те пазят безупречно своите тайни,

но който с любов се отнася към тях,

и рими, и ритми

добива незнайни,

дочува у себе си чистия смях.

Това е смехът

на детето от Бога,

което събужда се

днес в ранина.

Сърцето му пълно е

с нежна обхода,

излъчва душата му

фин аромат.

Привлича към себе си

и негативи,

но всеки за него

е приятел и брат.

Стопява леда и лъжите с невинност,

изгрява като Слънцето в Новия свят.

 

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.