Братски групи

Разград

Ръководител: Ясен Неделчев Даскалов

e-mail: cpjas@abv.bg

Паневритмия: 22.03 – 22.09: До Пантеона в Градския парк – понеделник, сряда, петък, събота, рано сутрин

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X