Братски групи

Разград

Ръководител: Ясен Неделчев Даскалов

e-mail: cpjas@abv.bg

Паневритмия: 22.03 – 22.09: До Пантеона в Градския парк – понеделник, сряда, петък, събота, рано сутрин

Братски групи