Братски групи

Разград

Ръководител: Ясен Неделчев Даскалов

e-mail: cpjas@abv.bg

Паневритмия: 22.03 – 22.09: До Пантеона в Градския парк – понеделник, сряда, петък, събота, рано сутрин

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи