Последни новини

ПРОГPAMA на братски събор „В Дух и Истина“ Русе — с. Тетово, 23-24 март 2024 г. 23 март 2024 г., Русе

ПРОГPAMA на братски събор „В Дух и Истина“ Русе — с. Тетово, 23-24 март 2024 г.

23 март 2024 г., Русе

6.00 ч. – Посрещане на изгрева на Свирчовица, мястото на Русенската комуна (1922 – 1957), наряд и псторически преглед на събитпята на това място – Светла Нпколова;
7,30 ч. – Паневритмия;
9.00 ч. – Закуска в новия Братски дом на ул. Дпмитьр Баларев 2:
10,00 ч. – Неделна беседа „Бог е Дух“ – 03.06.2017 г., София, от томчето „Все що е писано“;
11,00 ч. – ,Лролетта в трите свята“ – Боряна Тодорова;
12,00 ч. – Пролетен братски концерт;
13,00 ч. – Обяд;
14,00 ч. – „Методът на Завета на цветните лъчи“ – Цвета Коцева;
15,00 ч. – Разходка до мястото на Братския дом по времето на Учптеля и в град Русе;
19.00 ч. – Посещение на концерт от Мартенските музикални дни – Софийска филхармония Диригент Найден Тодоров. Солист Елена Башкпрова пиано, Лудвиг Ван Бетовен – Концерт за пиано № 4, оп.58 и Симфония № 4, оп.60.
За информация: Павлинка Иванова – 0878726182

24 март 2024 г., с. Тетово
6.00 ч. – Посрещане на изгрева и наряд;
7.00 ч. – Паневритмия;
8,30 ч. – Закуска в Дом „Единенпе“;
9.00 ч. – Братски концерт;
9.30 ч. – Неделна беседа „Бог е Дух“ – 27.05.1928 г., София. от томчето „За съдба дойдох“;
11,00 ч. – „Предистория п източници с псторически и братски сведения за Слпзането на Духа на 7 март 1897 г. и отношенпето на свещеник Константпн Дъновски към миспята на Учптеля Петър Дънов“ (Калина Стойчева);
11,30 ч. – „Методи за връзка с Духа, дадени от Учптеля Петър Дънов“ (Димо Мичев);
12,00 ч. – Музикална пауза с Братски песни;
12,20 ч. – „Древни принципи и симболи, вложенп в молитви и формули с двпженпя от Словото на Учптеля Петър Дънов“ (Катина Стойчева)
13,00 ч. – Обяд;
14,00 ч. – Обмяна на идеи и практически опит. Приложението на слънчевите печки. (Страцимир Абрашев):
15:00 – 16:00 – Разходка до селската чешма с пзворна вода и до красивата природа на блпзкия язовир.
* При желание на присъстващите, може да се направи посещение на училището и методистката църква в съседното село Хотанца, където младият Петър Дънов е бил преподавател и пастор в перпода 1887 – 1888 г.
За информация: Калина Стойчева – 0899893375

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.