Последни новини

ПРОГРАМА на XXVIII – ми събор (виртуален) на Бялото Братство – Мадара от 23 до 25 май 2020 г.

Любезни братя и сестри,
Публикуваме молитвения наряд за традиционния събор на Мадара. През настоящата 2020 година той се провежда виртуално и програмата за събора се изпълнява по местоживеене, в домовете на братята и сестрите или на открито при спазване на всички противоепидемични мерки в условията на „извънредна обстановка“.
Разговори с Духа Господен, може да четете в линковете.
Музиката за Паневритмия е общодостъпна на много места в интернет мрежата.
Онлайн телевизия „Изгрев“ ще допълни преживяването на събора със специална програма в празничните дни.
Пожелаваме ви светли и красиви дни за 24-ти май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост!
„Бог е Любов. Бог е Всемъдър. Бог е Всеблаг.“
С братски поздрави!
Слав Славов
Братски съвет
ПРОГРАМА
на XXVIII – ми събор на Бялото Братство – Мадара от 23 до 25 май 2020 г.,
посветен на празника на българската и на славянската писменост и култура
Тема на събора:
„Пред прага на новата култура – Учителят в Нови пазар“
Първи ден, събота – 23 май 2020 г.
Посрещане на изгрева на слънцето – по местоживеене
6.00 ч.
1. Песен „Духът Божий“.
2. Песен „Благословен Господ“.
3. Молитва на Братството.
4. Псалм 23.
5. Прочит на 1 и 2 – ри разговор с Духа Господен.
6. Песен „Вътрешният глас на Бога.“
7. Песен „Бог е любов“.
8. Формули:
„Бог царува на небето, Бог царува във живота, да бъде името му благословено“ – 3 пъти
„Господи аз те благославям, хиляди и милиарди пъти“ 3 пъти
9. Господната молитва
10. Формулата „Да се прослави.Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в божията любов“ – 3 пъти
7.30ч. Паневритмия – за слушане у дома или игра по места при спазване на мерките на „извънредната обстановка“
20.30ч.
Вечерен духовен наряд:
1. Песен „Вечер сутрин”
2. Песен „Махар Бену Аба”
3. Молитва на Благодарността.
4. Песен „Аин фаси”
5. Формули: „Благодаря Ти, Боже, за всичко, което си ми дал и за всичко, което си ме научил.
Благодаря Ти, Боже, за големите благодати, които имаш към нас.“ – 3 пъти
6. Господната молитва.
7. Формулата: „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов.“ – 3 пъти
8. Молитва за заминали, братя и сестри.
Втори ден, неделя, 24 май 2020 г.
Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд и беседа – по местоживеене
6.00 ч.
1. Песен „В начало бе Словото“.
2. Песен „Духът ми шепне това“.
3. Добрата молитва.
4. Псалм 91, в песен и слово.
5. Прочит на 3 и 4 разговор с Духа Господен.
6. Песен „Благословен Господ“.
7. Формули: „Обични Учителю, бъди винаги с нас. Учи ни на Твоите пътища. Закриляй ни според Твоята милост. Опази ни за Твоето дело. Божият мир да бъде над всички ни.“ – 3 пъти
8. Господнята молитва.
9. Формулата: „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов.“ – 3 пъти
7.30ч. Паневритмия – за слушане у дома или игра по места при спазване на мерките на „извънредната обстановка“
След паневритмия:
1. Колективен прочит на Господната молитвата на старобългарски. (Виж приложението)
2. Колективно изпяване „Химн на светите братя Кирил и Методий“.
3. Песента „На Учителя“.
4. Формула: „Да се прослави Бог в Бялото братство и да се прославят Белите Братя в Божията любов“
10.00 ч. Прочит на Неделна беседа „Ако всичкият свят спечели“ 22 май 1932 год. София, Изгрев.
11.00 ч. Практическо занятие по домовете на тема: „Правила за писане по стария правопис.“
20.00ч. Вечерен духовен наряд.
1. Песен „Запали се огъня“
2. Песен „Да имаш вяра“
3. Молитва на благодарността
4. Песен „До ще ден“
5. Формула:“Господи смили се над България, изпрати Божествените сили, да я пазят от разруха, земетресение, наводнение, киша, суша, глад, град и други природни бедствия и болести. Мир и любов да залее цялата земя“. 3 пъти
6. Господната молитва.
7. Формула: „Да се прослави Бог в Бялото братство и да се прославят белите братя в Божията любов“.
Трети ден, понеделник – 25 май 2020г.
Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд – по местоживеене
6.00 ч.
1. Песен „Добър ден“.
2. Песен „Благославяй“
3. Молитва на Царството
4. Псалм 143
5. Прочит на 5 и 6 разговор с Духа Господен.
6. Песен „Киамет Зену“.
7. Формули: „Без страх и тъмнина , с любов и светлина“ – 3 пъти
„Господи, запази България от вражески сили, защото Ти си Любов, Мъдрост и Истина. Ние обичаме България и ще и служим с Любов. Господи . Лъчът на Твоята Любов да озари цялата Земя. Благостта и Милостта Божия да пробудят и помилват всяка човешка душа. Амин“ – 1 път
8. Господната молитва.
9. Формулата „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията любов“
7.30ч. Паневритмия – за слушане у дома или игра по места при спазване на мерките на „извънредната обстановка“
10.00 ч. 7-ми разговор с Духа Господен
11.00 ч. Край на събора, съобщения за предстоящи събития.
1. Песен „Братство, единство“.
2. Песен „О, Учителю благати“.
3. Молитва за благословение на българския народ.
4. Формули: „Господи ,смили се над България, изпрати божествените сили да я пазят от разруха, земетресение, наводнение, суша, киша, глад, град и други природни бедствия и болести.Мир и любов да залеят цялата земя“ – 3 пъти
„Запази ме Господи от туна беда , от внезапна смърт и от зли врагове. Пази и закриляй ме, Господи, и запази всичко в славата си.“ – 3 пъти
5. Господната молитва.
Формулата: „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят белите братя в Божията любов“.
Това е програмата на Мадарския събор, с която желаем да направим малка стъпка за идването на Царството Божие на Земята и да изпълним волята Божия. Амин.
До нови срещи на Мадара през 2021 година.
Шуменска братска група
ПРИЛОЖЕНИЯ

Първи ден, събота – 23 май 2020 г

     Ранно утро на зазоряване, мадарските скали греят с ефирни сини и виолетови цветове. Ние сме на площада пред стъпалата, отвеждащи ни нагоре към скалния релеф „Мадарски конник“. Вървим стъпка по стъпка бавно в тунел от зеленина,  а в дъното му просияват мадарските скали. Стигаме до края на стъпалата и пред нас се показват очертанията: Триумфиращият войн, конник, символ на космическия войн или по окултному – космическия ученик.  Тук пред конника е място на размишление за историческата ни мисия като народ.  Продължаваме по пътеката наляво по хоризонтала, която се движи в основата на скалите.  Достигаме табела, която посочва пътя към крепостта – това е нашият път и започваме бавно да изкачваме стъпалата. Издигаме се над храсти и дървета и пред нас се открива чудна панорама на запад. Отсреща е Шуменското плато с паметника „Създатели на българската държава“, а под него са светлините на град Шумен. Ако се вгледате на юг от паметника, се очертава самотна скала. Това е старото светилище известно като „Див баба“, т.е. Божествения баща – място за поклонение към Слънцето. Над тази скала има малка полянка и тук е място, където шуменското братство посреща изгрева на Слънцето и прави своите духовни наряди. Продължаваме пътя си нагоре по стръмните стъпала, на места достигащи стъпки за гиганти. Целият ни път – от паркинга до мястото за изгрев и паневритмия, при нормален ход е 30 минути. За любителите на природните красоти е нужно много повече, всяка гледка тук е свързана с древна история и дивна красота. Май месец е, най-красивият месец, месец на цветята и на зеленината. Време на най-близък досег с ангелския свят. Затова сме и тук, в пазвите на Свещената Мадара , майката Земя, която ни храни, облича и пази.

  Дошли сме тук на преклонение към Бога и Учителя, донесли най-голямата благодат на човека и на народите по земята – Словото Божие на роден език. Тук сме, за да се познаем като братя и да се зарадват душите ни и да се радва и Небето и Учителя с нас. Да бъдем истински братя, това е повелята на Новия завет.

      Стигаме последния най-висок и стръмен участък на стъпалата. Последните стъпки са най-трудни и вече сме на височината на платото. След каменния стълб, символизиращ края на стъпалата, идва пътека, която се движи в дясна посока и след около 20 метра пред нас се открива поляната за посрещане на слънчевия изгрев и за изпълнение на паневритмията. Тук са вече ранобудните братя и сестри, очакващи изгрева на слънцето. Всички са в безмълвие. Има затишие и в природата. Слънцето тук изгрява малко по-късно за тези места, защото отсреща на хоризонта има леко възвишение, а на най-високата му точка стои голяма могила. Точно от вдлъбнатата част на могилата се показва майското слънце.             

Изгревът е пред нас и започва новият ден – първият съборен ден със своята благодат, много радост и братско общуване.

Втори ден, неделя, 24 май 2020 г.

      Празничен ден, 24 май,  празник на българската и на славянската писменост и култура – ден , в който целокупният български народ и славянството почитат делото на Светите Братя. Дело, зад което стои Небето, Божественият свят, Господ Бог и Учителят . Тук сме над скалите на свещената Мадара. В съседство са Плиска и Велики Преслав  – старият книжовен център на Божието дело на земята. Тук е началото на Богомилството, тръгнало от това място и разпространило  се в цяла Европа,  духовното знание и Учението на Бялото Братство преди хиляда години. Тук в съседство е град Нови пазар. Преди 120 години в този град е живял Учителя при своя баща поп Константин Дъновски. Тук стават важни събития, за които пророкът е предупредил поп Константин, че той с очите си ще види прага на Новата култура и той става единствен свидетел на разговорите на сина си с Духа Господен. Тези 7 разговора , станали преди 120 години, ще бъдат прочетени на Мадарския събор. В Нови пазар е проведена първата публична беседа /сказка/ на Учителя станала на 01.10.1900 година. Оттук на 27.11.1900 г. в писмо до Пеньо Киров, Учителят дава Добрата молитва. От Нови пазар Учителя тръгва на първата си обиколка из България.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.