Последни новини

Призив за колективна молитва на 22.09.2021г. от 12 ч. – Денят на Независимостта

Призив за ВСЕНАРОДНА МОЛИТВА на 22 септември 2021г. в 12.00 часа на обяд,

целият български народ да спре своята дейност за 2 минути и да отправи поглед нагоре към Небето.

Призив към последователите и учениците на Учителя Беинса Дуно,

да подкрепят колективната молитва на 22.09.2021г. от 12 ч. като изпълнят препоръката на Учителя и отправят съзнанието си за две минути към Бога.

„….Първата минута ще мислите върху първия закон: „Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичката си душа, с всичкото си сърце, с всичкия си ум и с всичката си сила!“

Втората минута ще мислите върху втория закон: „Да възлюбиш ближния си, както себе си!“……………………..“

„…Първи англичаните направиха този опит. След свършване на общоевропейската война, в цяла Англия се издаде заповед, на еди-кое си число, в точно определен час, за две минути да спре всякакво движение, всички фабрики, работилници, училища, всякакви заведения, и кой дето се намира, да отправи мисълта си към Бога, към невидимия свят, да се свърже с него. Красив момент е този! Две минути цял народ да посвети на Бога! Ако един ден се определят пет минути — още по-добре. Цяла Англия спря своя обикновен живот, своите ежедневни работи за две минути, за да се свърже с Бога. Какво би било, ако цялото човечество определи един такъв момент за връзка с невидимия свят! Мощна вълна би се разляла из целия свят!..“

/ беседа: „Връзка на съзнанието“ ООК 6 год. – държана на 15 юни 1927 г., София, https://www.beinsa.bg/beseda.php?id=1156 /

„Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде благословено името Му!“

Председател на Общество Бяло Братство

Христо Ташев

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.