Последни новини

Предложения за координатори

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ТРУД – ФИЗИЧЕСКИ СЪВЕТ

За координатори на съвета

 1. Димитър Илчев – Пазарджик
 2. Емил Милчев – Варна
 3. Христо Коларов – Варна
 4. Красимир Димитров – Варна
 5. Жеко Георгиев – Бургас
 6. Тодор Димитров – София
 7. Радослава Параскова – София
 8. Александър Маринов Димитров – София
 9. Атанас Атанасов – Шумен
 10. Десислава Петрова – София

Комисия – Стопански съвет

 1. Христо Христев – Пловдив
 2. Тодор Димитров – София
 3. Красимир Димитров – Варна
 4. Христо Коларов – Варна
 5. Емил Милчев – Варна
 6. Таньо Танев – Стара Загора
 7. Жеко Георгиев – Бургас
 8. Десислава Петрова – София

Комисия Мястото на Учителя

 1. Галя Стамболийска – София

 

СЪВЕТ ЗА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ – ДУХОВЕН СЪВЕТ

За координатори на съвета

 1. Галя Маджарова – Варна
 2. Цвета Коцева – София
 3. Христо Маджаров – Варна
 4. Димитър Димитров – Варна
 5. Илияна Тенева – София
 6. Александър Бонев – София

Комисия по музика

 1. Надя Табакова – Пловдив
 2. Петър Ганев – София
 3. Йоана Стратева – София
 4. Виделин Джеджев – София
 5. Виктор Илиев – София
 6. Гергина Гергинова – София
 7. Ясен Даскалов – Разград
 8. Иван Бонев – Варна
 9. Диан Семов – Варна
 10. Сийка Рахнева – Ямбол
 11. Тонка Петрова – Бургас

Комисия Лятна Духовна Школа

 1. Станчо Станчев – София
 2. Георги Ангелов Георгиев – София
 3. Николай Конакчиев – Велико Търново
 4. Цвета Коцева – София
 5. Снежана Гечева – Видин
 6. Атанас Атанасов – Шумен

 

СЪВЕТ ЗА ПРОСВЕТАТА – ПРОСВЕТЕН СЪВЕТ

За координатори на съвета

 1. Румяна Ковачева – София
 2. Георги Ангелов Георгиев – София
 3. Мария Брайкова – София
 4. Деян Семов – Варна
 5. Милена Семова – Варна
 6. Тонка Петрова – Бургас
 7. Христо Вътев – Варна
 8. Емил Тенев – София
 9. Георги Христов – Бургас
 10. Гинка Захариева – Омуртаг
 11. Цветанка Шаркова – Стара Загора
 12. Стела Рускова – Варна

 

Педагогическа комисия

 1. Гинка Захариева – Омуртаг – Варна
 2. Георги Ангелов Георгиев – София
 3. Виолета Христова – София
 4. Атанас Атанасов – Шумен
 5. Димитър Първанов -София
 6. Александър Стойчев – София
 7. Цветанка Шаркова – Стара Загора
 8. Милена Семова – Варна
 9. Себиле Шабан – Варна
 10. Юлия Милчева – Варна

Комисия Изследване на архиви

 1. Георги Христов – Бургас
 2. Виктория Иванова Роглева – Велико Търново
 3. Величка Драганова – София
 4. Павел Няголов – София
 5. Людмила Димитрова – София
 6. Христо Коларов – Варна
 7. Христо Вътев – Варна
 8. Георги Ангелов – София
 9. Митко Ненков – Свищов
 10. Десислава Петрова – София
 11. Галя Маджарова – Варна

 

Медийна комисия

 1. Йоанна Николова – София
 2. Гинка Стоева – София
 3. Георги Ангелов Георгиев – София
 4. Христо Вътев – Варна
 5. Георги Христов – Бургас

 

СЪВЕТ НА ПРИМИРИТЕЛИТЕ – ПРИМИРИТЕЛЕН СЪВЕТ

За координатори на съвета

 1. Румяна Радкова – София
 2. Таньо Танев – Стара Загора
 3. Десислава Петрова – София
 4. Бояна Андреева – София
 5. Мирослав Минчев – Силистра
 6. Христо Ташев – Пловдив
 7. Христо Коларов – Варна
 8. Екатерина Николова – Варна
 9. Красимира Мавродиева – Варна
 10. Диан Семов – Варна

За членове:

 1. Таньо Танев – Стара Загора
 2. Христо Ташев – Пловдив
 3. Светла Илчева Милева – Бургас(Карнобат)
 4. Сийка Рахнева – Ямбол
 5. Тодор Луканов – Монтана
 6. Таня Ирикева – Стара Загора
 7. Тонка Петрова – Бургас

Социална Комисия

 1. Митя Атанасов – София

 

Предложения за сформиране на нови комисии

1. Комисия за къщата на Опълченска 66
Координатори: Данка Василева и Виолета Христова
2. Комисия за новостроящия се братски център
Координатор: Христо Христев
3. Комисия за Къщата на Завета в Арбанаси
4. Комисия за мястото на сестрите
5. Комисия за братската градина в Айтос
6. Комисия за работа с братята и сестрите в чужбина
Координатор: Анна Радева

Две концепции за Издателската дейност – https://drive.google.com/drive/folders/1v-O0PxBYuv6dlCix9PTijFv223hhPL5n?usp=drive_link

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.