БЛОГ

Предлагаме среща с вас във връзка с Къщата на Завета в с. Арбанаси.

Здравейте, братя и сестри!

Търсим:

1. архитекти;

2. инженер-конструктори;

3. реставратори

от цяла България, с опит в работата с къщи – паметници на културата. Предлагаме среща с вас във връзка с Къщата на Завета в с. Арбанаси. Желаем да споделите с нас своя реален практически опит при реставрация и консервация на къщи – паметници на културата. Какъв, според вас (като експерти в тази област), е най-добрият начин за възстановяване на Къщата на Завета.

Интересува ни становището на инженер-конструктори за носимоспособността на конструкцията на Къщата и съответно какви са възможностите за действие.

Онлайн срещата ще е на 10.11, петък от 19 ч. с вас, ИС на ОББ и търновската група, на която могат да присъстват и други желаещи братя и сестри.

Линк към Зум срещата – https://us02web.zoom.us/j/8811085902

Meeting IDMeeting ID – 881 108 5902

Предлагаме на тази среща да се направи протокол с направените предложения. Надяваме се да постигнем като резултат становище за най-доброто решение по въпроса с възстановяване на Къщата на Завета.

С братски поздрав: Търновска братска група.

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.