Последни новини

Предложение за празничен наряд по случай Великден

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Предложение за празничен  наряд по случай ВЕЛИКДЕН

     24.04.2022г. / неделя /

/изготвен от разградска братска група/

 

  1. Песента „ Махар Бену Аба“
  2. Добрата молитва
  3. Формула:“ Заради Теб, Господи, Когото нося в моята душа от Вечността, аз ще се уча и ще Ти служа.“
  4. Прочит на Евангелията:

а/ Матей – 28гл.   1 – 10 ст.вкл.

б/ Марк – 13гл.   24 – 37 ст.вкл.

в/ Лука –   6 гл.    27 – 42 ст.вкл.

г/  Йоан  – 15гл.    9 –  17 ст.вкл.

  1. Прочит на беседата: „Възкресение на Любовта„ – неделна беседа държана на 1 май, 1921г., Великден, София /НБ“Сила и живот“, том 5 /
  2. Песента „Бог е Любов“
  3. Формули:

„ Не презирай деня на Любовта, в който тя е почнала да се проявява. Отвори сърцето си и чакай я. Приготви нозете си и посрещни я. Отвори обятията си и получи я.“/1128/

„Приложи живото Слово на твоя Небесен Баща, който те е привлякъл с нишките на Своята Любов. Тия нишки са в ръцете на Христа, изявения Бог на Любовта.“/1129/

„Заради великата Любов, Която сега ни посещава, ние ще сторим всичко без колебание“/1130/

„Благословен е Той, който ни благославя, Бог на Любовта.“/1131/ –  /Влад Пашов – „Имам дом неръкотворен“- 2 том/

8. Песента „Благословен Господ“

9. Формула: “ Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов“/3 пъти/

Празничният наряд е изготвен от братска общност – гр. Разград

 

 

 

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X