Молитвени наряди Последни новини

Празничен наряд за 22. септември 2019 г.

Празничен наряд за 22. септември 2019 г.

Начало 6 ч. за цялата страна

 

1. Песента “Ранен час”;

2. Псалм 91;

3. Добрата молитва;

4. Песента ,,Мисли”;

5. Евангелие от Йоан гл. 15;

6. Беседа “Семе, цвят и плод”, 16 юли 1933 г., София;

7. Песента “Давай, давай”;

8. Добрият път. Молитва на Ученика.;

9. Формула:

Проявената Любов на Духа,

проявената Мъдрост на Духа,

проявената Истина на Духа,

носят пълния живот на Бога,

на Единия, Вечния Бог на живота.;

10. Песента ,,Махар Бену Аба’’;

11. Заповедта на Учителя;

12. Формулата на Братството.

В София нарядът се провежда на Мястото на Учителя. След което започва паневритмията на поляната зад ТВ кула.

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи