БЛОГ

Предложение за празниченъ духовенъ нарядъ за 22 декември – Новата слънчева година

Празниченъ Духовенъ Нарядъ за 22 Декември – Новата Слънчева Година

Предложение от братска група гр. Силистра, с най-сърдечни поздрави и пожелания за Свѣтла, Хармонична и БлагоСловена Слънчева Година!

(Тази година Зимното Слънцестоене настъпва в 17:59ч. на 21.12.21г. Този наряд може да се изпълни на 21 декември и на 22 декември по изгрев Слънце).

С пожелания и в

1. Химни на Слънцето – пѣсень;

2. Добриятъ пѫтъ – Молитва на Свѣтлината;

3. Псаломъ 133;

4. Молитва на братството;

5. Благость – пѣсень;

6. Молитва за благословение на българския народъ;

7. Тя България се казва – пѣсень; https://m.youtube.com/watch?v=aqCM5m3FhHo/35:40 мин./

8. Господнята молитва;

9. И това е животъ вѣченъ, да позная Тебе, Единнаго, истиннаго Бога и Христа, Когото Си изпратил – 3 пѫти;

10. Да се прослави Богъ в Бѣлото Братство и да се прославятъ Бѣлитѣ Братя в Божията Любовь – 3 пѫти;

Светли поздрави от цялата ни група към всички вас!

 

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X