Методи за работа

Правила за ученика

Ученикът трябва да има сърце чисто като кристал; ум светъл като слънцето; възвишена, благородна и широка душа като вселената и дух крепък като Бога.

Ученикът, който иска да учи, трябва да има желязна воля, нищо да не го отчайва.

Ученикът трябва да мълчи, за да може да мисли. Мисълта му да бъде строго определена, да не е разсеяна. Никакви противоположни мисли и съмнения!

Величието на характера на ученика седи в това – той винаги изпълнява обещанието, което е дал пред себе си.

Ученикът пристъпя в клас с пълна вяра, без съмнение към думите на Учителя – съмнения и мъдрувания не се допускат.

Ученикът се покорява, слуша и изпълнява думите на Учителя.

Ученик е само този, който е редовен с уроците си и всякога присъства на лекциите. Той е абсолютно точен и никога не закъснява.

Ученик е само този, който е в хармония с Абсолютното. Учениците трябва да знаят едно – Божественото никога не се коригира.

Ученик е само този, който никога, нито в клас, нито вън от класа не нагрубява никого.

Ученикът не се обижда, а винаги търси доброто в думите, които са му казали. Той във всичко търси Любовта.

Главната задача на ученика е да реализира Любовта към Бога, т.е. Любовта към всички.

На ученика не се позволява да лъже. Ако си послужи с най-малката лъжа, въпросът с него е свършен. Който не е ученик, не е отговорен дали е казал някоя лъжа или не, ученикът обаче в никакъв случай не бива да си служи нито с бяла, нито с черна лъжа.

Който иска да флиртува – вън от класа!

Който ревнува – вън от класа!

Ученикът е чист, честен, искрен.

Учениците взаимно да си помагат, един друг да не се използуват.

Ученикът работи съзнателно, за да придобие съвършенството, към което се стреми непрестанно.

Ученикът е постоянен, не се влияе от мъчнотиите, той е смел и решителен. Умът му трябва да е гъвкав, подвижен, възприемчив.

Един окултен ученик първо е естествен, не е превзет, а е скромен.

Две правила за ученика: да не губи времето си напразно и направените грешки да ги изправи веднага.

Ако ученикът няма препятствия, мъчнотии, значи стои на едно място.

Ученикът сам си помага, той не търси помощ от никого.

От ученика се изисква търпение, мълчание, разсъждение.

Първото правило: Божественото у вас за нищо и за никого не трябва да го жертвате.

Ученикът във всеки един момент трябва да знае: Волята Божия ли изпълнява или своята воля.

Ученикът е добър, честен, досетлив, доблестен, благороден, в постоянна връзка с Бога.

Ученикът трябва да знае поне едно изкуство или поне един занаят.

Когато при вас има една сестра – ученичка, вие трябва да я пазите като очите си; ще бъдете великодушни, нежни в отношенията си, мислите и желанията си. Също сестрите към братята ученици, да бъдат много нежни и деликатни, да ги почитат и уважават, да бъдат внимателни към техните души. Сестрата да погледне брата в очите и да каже мислено:изпращам ти моята любов, моята светлина и свобода.

Чистотата у вас трябва да бъде атмосфера, в която да живеете, чистотата е условие, абсолютна необходимост за всеки ученик.

Да се движите отмерено, спретнато, стегнато, не отпуснато, да няма никакво клатушкаме, главата да е изправена, погледът – ясен и чист. В движението на ръцете и краката да има ритъм. Всяко нещо, което правите, да бъде обмислено и красиво, музикално. Кривото рамо, наведената глава, гърбицата да се изправят.

Ученикът се въздържа от изобилно хранене и често пости.

Ученикът никога да не говори за неща, за които не е сигурен дали са верни или не.

Ученикът е свободен, когато учи.

Сега се искат ученици, които помнят и знаят.

Ученикът има за задача да живее без закон. Той е сам закон за себе си. Няма какво друг отвън да го съди.

„Махар Бену“ е песента на Ученика, който най-добре учи и прилага всичко.

Ако ти всеки ден се тревожиш за какво ли не, какъв ученик си? Бог не те е пратил на Земята да се тревожиш. Пратил те е да учиш.

Ученикът трябва да бъде винаги буден и изправен в своите прояви, да не изпуща и най-малките моменти за правене на добро – това значи да прояви Божественото съзнание в себе си. Тогава той придобива благ израз на очите си, лицето му става светло.

Ученикът благодари за всяко изпитание и съзнателно го използува.

На ученика не се позволява да бъде намусен.

Всички окултни школи препоръчват пеенето и свиренето като средства за тониране.

Вие трябва да имате висок идеал, с прекрасни отношения помежду си, да се стремите към естествена етикеция.

За да учи добре, човек се нуждае от самота, от проста и скромна обстановка, която да не отвлича вниманието му. Стаята да е просто мебелирана, но красива: стол, маса, печка, шише с вода и книги.

За ученика физическата, умствената и духовната работа са еднакво свещени и той ги извършва с любов.

На ученика не се позволява да се занимава с отрицателните качества на другите. Никога да не се спира на погрешките на другите, ако иска да се облагороди.

На окултния ученик не се позволява да спи денем.

Най-великото благоденствие за един окултен ученик е да има мъчнотии, и то големи.

Като ученици никому няма да четете морал. Ще си търпите възгледите, ще се изслушвате. Всички, които лъжат и клюкарстват, са вън от школата. Които крадат и одумват, са вън от школата. Онзи, който лъже, пред мен е изгубил всичко.

Който не е музикален, ученик не може да бъде.

На окултния ученик не се позволява да пуши и да пие. Пушенето и пиенето психологически всякога са свързани с известни недъзи на човешката психология.

Ученичеството по благодат не се дава, то се дава по достойнство. Вие сега се приготовлявате за ученици.

Ученикът се отличава по своето благородство, по своята точност, по своята светла, права, трезва мисъл. Той върви смело, без страх и съмнение в пътя.

Ученик, който пости, на екскурзия да не ходи. На екскурзия ще носи хлебец, ще пие вода и ще благодари на Бога.

Черни дрехи в школата няма да носите. Дрехите да са широки, свободно да падат, светли и бели, ленени, с широки ръкави, чисти дрехи и чисти тела.

Като ученици трябва да бъдете доблестни в отношенията си. Туй, което не можете да кажете някому в очите, не го казвайте и зад гърба му. Някой от вас направил погрешка. Защо не отидете при него и го посъветвате братски, без да ви чуе друг, а говорите зад гърба му.

Ученикът се учи от всичко. Страданията, бурите, неволите, присмехите, обидите са уроци.

Тесногръдие, малодушие, дребнавости – всичко настрана!

Лошият навик е трън в плътта на човека. Ученикът трябва да се занимава специално с изкореняване на лошите навици. Новото учение има за задача изправянето на цялото човечество. Ученикът има лична задача – своето изправяне. Колективното изправяне е задача на ангелите, на Бога.

Послушанието е велика добродетел на ученика.

Ученикът не може да расте, докато няма някаква тема за разработване.

За ученика музиката и пеенето са бронята, която го предпазва от неблагоприятните условия.

Ученикът трябва всеки ден да отделя 20-30 минути за пеене. Развитието на дарбите и способностите зависи от разположението към музиката. Да бъдеш смирен, добър, учен – и това е музика.

Не може да бъде ученик онзи, който се чувства чужд за всички.

Ученикът не се нуждае само от знания, но и от устойчив, добър характер, с нищо да не се подкупва.

Способният ученик пише хубаво, говори хубаво, рисува, свири, пее, чувства и мисли хубаво, постъпва благородно и красиво.

Ученикът трябва да бъде учител само на себе си, няма защо да учи другите хора.

Ученикът неизбежно ще опита страданията, сиромашията, болестите – те са почивка за него.

Светлина, мир и радост – това са качества на ученика.

Ученикът учи. Всички други се занимават.

Не можеш ли да заемеш последното място, ученик не можеш да бъдеш.

Ученикът трябва да се пази от всички безполезни удоволствия, които спират развитието на ума.

Окултният ученик, ако заболее, може да се лекува със силата на молитвата и на своя ум.

На окултния ученик не е позволено да се подлага на операции. Поначало, който служи на Бога, не може да бъде болен.

Не е позволено на ученика да пие бира, боза, лимонада, вино, спиртни напитки.

Окултният ученик сега работи, не отлага за вбъдеще, защото знае, че бъдещето е сега, днес.

Каквото и да се случи в живота ви, пазете равновесие.

Радвайте се един на друг, докато сте заедно.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.