Основни приципи и категории

Правда

„Тогава праведните ще просветнат в царството на Отца си.“

Не на Земята, нито на Небето, а в Царството на Отца си. Това Царство не е царство на Природата – царството на Природата е дом за възпитание на малките деца. И тези праведни не са обикновените праведници на Земята. Нито Правдата, за която ви говоря, е обикновената правда.

Говоря за онази Правда, в която има Светлина. “Тогава праведните ще просветнат в царството на Отца си.” Ако издаваш Светлината на това Царство, праведен си, ако не излъчваш тая Светлина, никаква Правда няма в теб. Всред обикновените праведници на Земята, които са без Светлина, всеки може да мине за праведен.

“Праведните ще просветнат в царството на Отца си.” Мнозина може би ще кажат: “Какво ни интересува нас, че праведните щели да просветнат в някакво си царство?” Много е важно това. Без Светлина в света не може да има никакъв напредък и развитие. Преди милиарди и милиарди години тези същества – Праведните – са влезли в Царството на Отца си и са придобили тази Светлина. Благодарение на нея, сега светът вижда. Светлината, в която живеем, е Светлина на Праведните. Тя е един изблик на тяхната Правда.

Кои са Праведните, които са просветнали? Светлите Ангели, служителите на Бога. И ако те престанеха да светят, да живеят в Правда, с нас на Земята всичко би се свършило. И ако ме питате защо има нужда от Правда, ще ви отговоря: за да могат бъдещите поколения да живеят във вашата Светлина.

Светлината, която произтича от Правдата, е есенцията на онази Светлина, която дава Живот, която носи в себе си Живота.

Любовта се изявява само на онези, които са праведни и са просветнали в Царството на Отца си – онзи велик, разумен Божествен свят, където Праведните схващат дълбокия смисъл на нещата.

Правдата, това е едно качество на човешката душа. Всяка душа е родена да бъде праведна. И отначало тя е била праведна. Придобийте това качество, това наследство, което ви е дадено – да бъдете праведни.

Всяка душа трябва да бъде праведна. Защо? – За да излезе от нея Великата светлина. А в Светлината, която изтича от Правдата, Любовта ще ¢ се изяви. Правдата, това е основата, на която Любовта се изявява и осиява човешката душа. Всички души могат да бъдат праведни и да издават Светлина. Души, които не искат да светят, са души, които се борят с Бога.

Не се бори с Бога! Влез в Светлината на Правдата и съзнай, че не живееш както трябва!

Не се бори с Великия Баща на Любовта, който обединява цялата Вселена, всички същества в Своята хармония! Освети Името Му, защото Той е, който се е жертвал безброй пъти за всички същества. Чуеш ли веднъж гласа Му, в теб ще се зароди желание и ти да се жертваш за Него. В теб ще се зароди готовност всичко да дадеш, без капка съжаление. Ти ще си кажеш: “Много малко съм дал, желал бих още милиони години да живея, за да давам”.

Абсолютната Божия Любов изисква абсолютна Правда. Там, където няма Правда, няма Любов. Физическата страна на Любовта е Правдата. За да се изяви Любовта във физическия свят, непременно трябва да има Правда. Няма ли Правда, всички сладки думи са празни.

На хората им трябва абсолютната Божия Правда – онази Правда, която да се приложи еднакво към всички, без никакво изключение, която има предвид не само хората, но и всички живи същества, от най-малкото до най-голямото.

Според Великата Правда, законът трябва да бъде еднакъв спрямо всички – и спрямо вола, и спрямо човека; и спрямо простия, и спрямо учения; и спрямо обикновения гражданин, и спрямо царя. Когато дойдем до този свещен закон, всички трябва да имаме благоговеен трепет пред него. Защото и простият гражданин като направи грешка, и царят като направи грешка, тя си е все грешка пред закона на Правдата.

Правдата е, която създава истинските отношения между човешките души. Дойде ли тя, ще се изяви онова истинско уважение, което трябва да имат човеците един към друг. Тогава няма да гледаме с презрение на никого, а ще бъдем свещени един за друг.

Ето защо, за да постигнете съвършенство,  като първо стъпало на вашия живот поставете Божествената Правда, чрез която се изявява Любовта към всички същества – човеци, животни, растения. Придобиете ли това, където и да погледнете, ще виждате само Доброто. Виждате ли Доброто, то ще произведе в душата ви свещен трепет.

Правдата е нещо вътрешно. Да бъдеш справедлив, това значи да знаеш как да постъпиш при всяка твоя мисъл, при всяко твое чувство, при всяко твое действие. Да бъдеш справедлив, ще рече да знаеш как да постъпиш като мислещо същество, като разумен, истински културен човек. Искаш ли да имаш прави отношения към всички същества, бъди справедлив към тях.

Правдата е един велик вътрешен процес за разпределяне на всички Божествени блага по всички части на организма, бил той организъм на индивид, общество, народ или на цялото човечество. Тя е кръвообращението, което разнася кръвта навред, за да може всяка клетка да приеме всичко, от което има нужда, и да изпълни службата си. Така, благодарение на Правдата, на това велико кръвообращение, и най-малката клетчица, и най-малкото същество в света приемат своята храна.

Правдата, от друга страна, може да се оприличи на водата. Каквото е водата по отношение на твърдата почва, това е Правдата по отношение на човешкия Живот, защото тя е, която смекчава твърдите тела. Хората, които са се озлобили, са се втвърдили, защото нямат Правда. А онези, които са станали меки, имат Правда. Дайте на един човек правото и той ще омекне. Същото действие оказва на растенията и водата.

Трябва да отдаваме на всеки човек правото, защото, както водата е необходима за растежа на растенията, така и Правдата е необходима за растежа на нашите умове и сърца. Без нея растене не може да има. Искате ли да се развивате правилно, непременно трябва да вършите Правдата.

И когато трябва да извършите Правдата, извършете я, ако ще и светът да се обърне с главата надолу. Страхливите хора не могат да бъдат справедливи. Човекът на Правдата предполага абсолютно безстрашие.

За да има мир в която и да е държава, трябва да има Правда. Има ли безправие, в нея ще настъпи безредие. Отворете страниците на историята в миналото, взрете се в настоящето и ще видите, че безправието винаги е било причина на всяко безредие. Навсякъде законът е един и същ – щом има безправие, веднага ще се яви безредие.

Правдата е, която определя отношенията между хората. Тя е, която разпределя Божиите блага – кръвта на Живота в общочовешкия организъм.

Правдата трябва да се приложи в света така, че да не остане нито един беден човек, който да въздиша и да възклицава: “Няма ли Господ на този свят?” Ето защо истинският праведник на Земята, когато се моли, трябва да иска от Бога да му покаже някоя страдаща душа, за да ¢ помогне.

Божествената Правда изключва всякакви почести и слава, всякакви богатства и знания заради лични облаги. Докато човек търси нещата вън от себе си, той ще бъде в преходния свят и всеки може да му отнеме благата, които има. Влязат ли тези блага в сърцето му, той вече е намерил своя възлюбен – Божествената Правда, която прави човека непоколебим и неуязвим.

От пълнотата на сърцето, от изобилието на тези блага, раздават истинските праведници. Те са богати. Те са дошли на Земята да извършат някоя специална работа и да придобият опит. Те са дошли от друга система и разполагат с цялата Земя. Те могат да живеят тук колкото искат. Като завършат работата си, ще си отидат, откъдето са дошли.

Праведните хора са богати. Те са Синове Божии. А всеки човек, който е Син Божи, разполага с капитала на цялата Слънчева система.

Божествената Правда, на която те са носители и която иде сега в света, ще стопли човешките сърца. И в бъдеще, в Новата култура, в културата на Светещите, светът ще се отоплява и осветлява от човешките сърца, в които Правдата обитава.

От тези бъднини сега Христос изпраща вест – Христос на Любовта, изявена в Правдата, която просветва у онези, които Го любят.

От книгата „Учителя говори”

Тагове

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.